iş ilkelerimiz

Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir İK hizmetleri sektör lideri olarak, her zaman dürüstlükle ve insan haklarına saygılı biçimde faaliyet göstermenin önemini vurgulamaktadır. Randstad Işilkeleri, temel değerlerimiz etrafında şekillenmiştir ve bunları destekleyici niteliktedir: Bilmek, hizmet etmek ve güvenmek, tüm menfaatlerin eşzamanlı olarak desteklenmesi ve mükemmellik çabası şeklinde özetlenebilecek bu değerler, doğru olanı yapmamızda bize yol gösterir. Iş ilkeleri, pozitif bir mesajı yansıtmakta, temel değerlere ulaşmamızda bize yol göstermekte ve çalıştığımız ortamın ihtiyaçları ile ticari ve kişisel davranışlarımızın birbirine uyumlu olmasını ve birbirini desteklemesini sağlamaktadır.

daha fazla

prosedür özetleri

Randstad, şirketin ve tüm çalışanlarının uyması gereken ilkeleri, bir seri prosedürler şeklinde belirlemiştir. Bu prosedürler, ilgili tüm kişi ve taraflara rehberlik eder ve yapılması ve yapılmaması gereken uygulamalar gibi konulara açıklık kazandırır.

daha fazla

suistimal bildirim prosedürü

Randstad, çalışanlarından her zaman kendi çalışma ilkelerine uygun bir şekilde davranmalarını bekler. Bunun anlamı, etik kurallara uygun, yerel mevzuatla uyumlu ve birlik içinde, aynı zamanda Randstad’ın dahili politikalarıyla çatışmayacak şekilde hareket etmektir.

daha fazla