Uzmanlara göre Türkiye'de kadın istihdamını arttırmak için yasal destek gerekiyor.

Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre Türkiye kadın istihdamında beklenenin gerisinde olduğu gibi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne bağlı ülkeler arasında da sonuncu. Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı %22.3 iken Avrupa Birliği'nde bu oran %60'larda.

Türkiye'den kadın istihdamına dair bazı çarpıcı istatistik bilgiler ise şu şekilde:

  • Çalışan kadınların yaklaşık %60'ı sigortasız çalışmakta.
  • Üst düzey yöneticilerin sadece %2.7'si kadın.
  • Kadınların denk pozisyonlardaki erkeklere kıyasla maaşları daha düşük.
  • Türkiye 134 ülke arasında istihdamda kadın erkek eşitliğinde maalesef 129. sırada.

Uzmanlar kadınların işgücüne katılımını arttırmak için esnek çalışma modellerine, kadın çalışan kotası uygulamalarına ve eşit iş eşit ücret uygulamalarına yönelik daha kapsamlı yasaların biran önce devreye sokulması gerektiğini bildiriyorlar.