İç kontrol yöneticisi

posted
apply now

job details

posted
location
maslak, istanbul (europe)
sector
Other
reference number
5439

job description

Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz teknoloji alanında faaliyet gösteren firmamız için 'İç Kontrol Yöneticisi' arayışımız bulunmaktadır.

Yasalar, yönetmelik, tebliğler ve iç mevzuat çerçevesinde, faaliyetlerinin etkin, verimli bir şekilde yürütülmesi; operasyonel ve diğer risklerin azaltılması; muhasebe, finansal raporlama ve bilgi sistemlerinin güvenilirliğinin, bütünlüğünün sağlanması için çalışmalar yürütülmesi,
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında kanun ve 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanın Önlenmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikler ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında şirket politika ve prosedürlerinin oluşturulması ve güncel tutulmasının sağlanması,
Finansal raporlama sistemlerinin yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uyumunu, muhasebe
ve raporlama sisteminin bütünlüğü ve güvenilirliğini olumsuz etkileyebilecek hata ve eksiklikler ihtimaline karşı bunların saptanması ve düzeltilmesine yönelik raporlamalar yapılması,
Kurumun politika ve prosedürlerinin oluşturulması ve kurum politikalarının Yönetim Kurulunun
onayına sunulması,
İç kontrol noktalarına istinaden, faaliyet ve etkinliklerin şirket bazında otokontrol ve iş sahiplenmesi yaratacak şekilde yapılandırılması,
Suç gelirlerinin aklanmasına ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik eğitim programına ilişkin çalışmalarını yönetim kurulunun onayına sunulması ve onaylanan eğitim programının etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması,
Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin, iletişim kanallarının, bilgi sistemlerinin, bilgi güvenliği politikaları ile IT güvenlik politika, standart ve kılavuzların uyumluluğunun sağlanması,
Temel uyum kurallarının belirlenmesi, uyum risklerinin yönetilmesinin koordinasyonu, şirket
standartlarına, yerel mevzuata uyumun sağlanması, iştirak ağında uyum açısından bilgi akışı ve raporlama düzeninin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
İzleme ve kontrol politikalarının oluşturulması ve buna ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
Kendisine iletilen veya resen öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler hakkında yetki ve imkanları ölçüsünde araştırma yapılarak edinilen bilgi ve bulguların değerlendirilmesi ve şüpheli olduğuna karar verilen işlemlerin bildirilmesi,
Bildirimlerin ve ilgili diğer hususların gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması,
İç denetim ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve istatistiklerin Yönetmelikte belirtilen süreçlerde gönderilmesi,

qualification

Valensas kültürüne uyumlu olabilecek, yeniliklere ve öğrenmeye açık, araştırmacı, pratik, çözüm odaklı,
Kurumsal yönetim prensiplerini ve hukuksal çerçeveyi anlayan, değişimleri takip eden ve işlerinde uygulayabilecek,
Risk gözlüğü ile iş gözlüğünü bağdaştırarak kullanabilen,
Kontrol sistemlerini müşteri memnuniyeti, iş verimliliğini yükseltecek şekilde kullanabilecek ve bunun için analitik çözümler üretebilecek,
Teknoloji ve müşteri odaklı geniş bakış açısı olan, büyük resmi görebilen,
Ödeme sistemlerinde ve dijital dünyada deneyimli ve bu alandaki gelişmeleri, girişim ve yeni teknolojileri yakından takip eden,
Süreç ve sistematik kurabilecek, insiyatif alıp sonuçlandırabilecek düzeyde deneyim sahibi,
Ödeme sistemleri dünyasında (bankalar, diğer finansal kuruluşlar ve e-ticaret) toplam 5-8 yıllık deneyim sahibi
Before applying for this job, you should read our data protection policy declaration. By applying for this job posting, you agree that you have read our data protection policy.