Çalışanın kendine güvenini ve altı aylık süre zarfında iş değiştirme olasılığını ölçen Randstad Workmonitor Projesi'nin hareketlilik endeksi iş pazarının beklentilerini ve çalışanların davranış eğilimlerini kapsamlı bir şekilde açıklıyor. Hareketliliği ölçmenin yanısıra çalışan memnuniyetine ve kişisel motivasyona dair veriler elde etmek için gerçekleştirilen Randstad Workmonitor projesi 2010 ikinci çeyrekte çalışanların özellikle tatil beklentilerine yoğunlaştı.

Randstad Workmonitor anketlerine göre komşu ülkelerle karşılaştırılınca Türkiye'de daha az kişi (%41) çalıştıkları şirketin krizden kötü etkilendiğini düşünüyor. Ancak yine de diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla Türkler yakın gelecekte iş yoğunluklarından dolayı izin alamayacaklarına daha fazla inanıyor. (Türkler: %16, İspanyollar: %14, Yunanlılar: %11, İtalyanlar: %10.)

Türk çalışanlar izin alacakları zamandan bir gün öncesinde ve bir gün sonrasında daha yoğun çalışmaları gerektiğini ve aynı durumun iş arkadaşlarından birinin izin almasıyla da gerçekleştiğini belirtiyorlar. Her altı çalışandan beşi ise (%84) bir süre izin aldıktan sonra farkedilir şekilde daha iyi performans gösterdiğini söylüyor.

Tüm dünyada birçok çalışan tatil tazminatlarından memnun değilken Türkiye'de büyük bir çoğunluk (%45) bu konuda tamamiyle mağdur olduğuna inanıyor. Üçte birinden fazlası ise (%32) tatil tazminatlarını ne yeterli ne de yetersiz buluyor. Üstelik Türkiye'de çalışanların neredeyse yarısı (%47) diğer çalışanlara göre daha az tatil gününe sahip olduklarını düşünüyor.

Randstad Workmonitor memnuniyet göstergelerine göre Türkiye'de çalışanların %18'i işinden çok memnun, %41'i sadece memnun, %28'i kararsız ve %13'ü ise mutsuz hissediyor. Bu memnuniyet oranları İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi diğer Akdeniz ülkeleriyle başabaşken Hollanda, Norveç, Danimarka gibi kuzey Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor.
;