02/06/2016

Financial Controller

1988 yılı doğumlu olan adayımız, 4 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden lisans derecesine sahip olan aday, halihazırda Financial Controller (Deputy Executive) olarak çalışmaktadır. %100 yabancı sermayeli bir bankanın Finansal Kontroller Yönetmen Yardımcısı olarak çalışmakta olan aday, IFRS raporlamalarında bilgi sahibidir ve İngilizcesi ileri düzeydedir. İç denetim konusunda ise en büyük 4 denetim firmalarında tecrübe edinmiştir. SMMM belgesine sahip olan ve global finans bakış açısı gelişmiş olan aday, iletişim yetkinliklerine ve çok yönlü çalışabilme becerilerine sahiptir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 96.000 TL’dir


Satış Müdürü

1985 yılı doğumlu olan adayımız, 5 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız, Kimya bölümünden lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden ise yüksek lisans diploması almıştır. İlaç sektöründe satış pozisyonu ile iş hayatına başlayan aday, kimya sektörünün önde gelen global firmalarından birinde Satış Müdürü olarak 3 farklı iş kolunun satışından ve müşteri yönetiminden sorumludur. Adayımızın uzmanlık alanları müşteri yönetimi ve satıştır. 

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 150.000 TL’dir.


SAP ABAP Danışmanı

1990 yılı doğumlu olan adayımız, 2 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız Yazılım Mühendisliği alanında lisans, Mühendislik Yönetimi alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Son işyerinde ABAP Yazılım Geliştirme konusunda tecrübe sahibi olan aday, kısa sürede kendini SAP ABAP alanıda geliştirmiştir. Danışmanlık firmasında çalıştığı için birçok projede yer alan aday, proje yönetiminde tecrübelidir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 80.000 TL’dir.


İhracat Operasyon Sorumlusu

1984 yılı doğumlu olan adayımız, 7 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme yüksek lisans derecesine sahip olan adayımız, son işyerinde İhracat Operasyon Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Akreditif, vesaik mukabili, mal mukabili, peşin işlemler, ihbar, ithalat ve ihracat yönetimi hakkında bilgi sahibi olan aday, dış ticaret operasyonlarının tüm süreçlerinde aktif rol almıştır. Aday, lojistik ve gümrük operasyonlarının koordine edilmesi konusunda da tecrübe sahibidir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 75,000 TL’dir.


Proje ve Bakım Mühendisi

1986 yılı doğumlu olan adayımız, 7 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden lisans diplomasını almıştır.
Aday kariyerine Gemi Makine Mühendisi olarak başlamış, 3 yıl boyunca, görev aldığı gemilerin makine bakım ve onarım konularında tecrübe edinmiştir. Proje ve Bakım Mühendisi olarak çalıştığı mevcut görevinde, mekanik projelerin bütçelendirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki fabrikalarda yürütülen projelerin kendi fabrikalarına uygulanması, müteahhit firmaların yönetilmesi ile birlikte planlı, periyodik ve arızai bakım çalışmalarının yürütülmesi, TPM çalışmalarına öncülük edilmesi konularında görev almaktadır.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 110.000 TL’dir.