05/04/2016

Finans Müdürü

1982 yılı doğumlu olan adayımız, 12 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız, Maliye bölümünden lisans, Muhasebe ve Denetim bölümünden de yüksek lisans derecelerine sahiptir. Halihazırda, Belçika menşeli ortak girişim enerji firmasında, kendisine bağlı elektrik üretim tesislerinin finans yönetimi, bütçelemeler, nakit akışları, raporlamalar genel olarak bütün mali işlemlerin yönetimini gerçekleştirmekle beraber, idari işler ve insan kaynaklarının bir takım iş akışlarını da yönetmektedir. Adayımız, iç denetim kontrolleri, risk odaklı süreç denetimleri, muhasebe süreçleri, vergi yönetimi, nakit akımı, bütçe raporlama, sözleşme yönetimi, satın alma süreçleri, IFRS konusunda tecrübelidir. SMMM belgesine sahip olan adayımız, iyi seviyede ingilizce bilmektedir ve yöneticilik tecrübesi vardır.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 156.000 TL’dir.
 


Marka Müdürü

1977 yılı doğumlu olan adayımız, 16 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans ve Pazarlama konsantrasyonlu MBA derecesine sahiptir. Halen İletişim üzerine Doktora eğitimini sürdürmektedir. Adayımız mevcut iş yerinde, pazarlamanın tüm süreçlerinden sorumlu olarak, kurumsal iletişim, sponsorluklar, dijital&sosyal medya, kriz yönetiminin yanı sıra müşteri hizmetleri servislerini yönetmektedir. Reklam ve PR alanında ATL ve BTL süreçlerini yönetmiş ve firmasında 13 markadan sorumlu olarak CRM uygulamalarını hayata geçirmiştir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 300.000 TL’dir.


SAP ABAP Danışmanı

1979 yılı doğumlu olan adayımız, 10 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Maliye üzerine lisans eğitimi alan adayımız, mevcut iş yerinde Kıdemli Yazılım Uzmanı olarak çalışmaktadır. Adayımız, ağırlıklı olarak finansal modüllerde geliştirmeler yapmakla beraber SD, MM, APO, FICA ve CO modüllerinde de geliştirmeler yapmıştır. Modül programlama, rapor programlama, layout (smartforms, SapScript ), BADI, UserExit, Repair, BAPI, OLE, ITS Mobile ve ABAP dictionary konusunda tecrübelidir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 132.000 TL’dir.
 


Konsolidasyon ve Uluslararası Raporlama Yetkilisi

1990 yılı doğumlu olan adayımız, 3 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız, Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans bölümünden, bölüm üçüncüsü olarak mezun olmuştur ve yüksek lisans programına devam etmektedir.Mevcut iş yerinde Konsolidasyon ve Uluslararası Raporlama Yetkilisi olarak çalışan adayımız, raporlama, konsolidasyon, IFRS, BDDK mevzuatı, SAP alanlarında tecrübelidir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 76.000 TL’dir.
 


Mekanik Bakım Mühendisi

1990 yılı doğumlu olan adayımız, 4,5 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Makina Mühendisliği bölümünden lisans derecesi bulunan adayımız, Türkiye'nin sektöründe lider fabrikasında mekanik bakım mühendisi olarak çalışmaktadır. Termik santral işletmesindeki atık su arıtım tesisinin, mekanik ekipmanların, hidrolik ve pnömatik sistemlerin bakım ve onarımından sorumludur. Endüstriyel tesislerin bakım onarımı ve hidrolik pnömatik ekipmanların bakım onarımı adayımızın uzmanlık alanları arasında bulunmaktadır.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 85.000 TL’dir.