12/05/2016

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

1977 yılı doğumlu olan adayımız, 16 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden lisans ve Marmara Üniversitesi’nden yüksek lisans derecelerine sahip olan adayımız, halihazırda, Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak çalışmaktadır. Adayımız, çalıştığı şirketin yatırımcı ilişkileri departmanını sıfırdan kurmuş, şirketin kurumsal yönetim ve sermaye piyasasına uyumu ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir.İcra Komitesi üyeleriyle aylık periyodik toplantılar düzenlemekten, şirket içinde Insider Trading eğitimleri, Özel Durumlar ve Kamuyu Aydınlatma Çalışma Grubu İlkeleri, içsel bilgilerin ticareti iş akışı gibi süreçlerin standart hale getirilmesine kadar pek çok alanda görev almıştır.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 240.000 TL’dir.


İhracat Satış Yöneticisi

1988 yılı doğumlu olan adayımız, 6 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız, İstanbul Üniversitesi Pazarlama bölümünden yüksek lisans diploması almıştır. CIS, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde aktif olarak iş geliştirme, müşteri yönetimi ve satış süreçlerini yürütmüştür. En fazla üç kişiden oluşan ekibin yönetimini yapmıştır. 2015 yılında ihracat satış oranlarını %12 civarında artırmıştır. Adayımız, müşteri yönetimi ve ticari ürünlerin yurtdışı satış uzmanlığına sahiptir. Yeni pazar araştırmaları yapmak ve mevcut ülkenin dinamiklerine göre ilişkileri yürütmek üzerine tecrübeye sahiptir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 120.000 TL’dir.
 


Senior .Net Developer

1979 yılı doğumlu olan adayımız, 11 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans eğitimi alan adayımız, mevcut iş yerinde Senior.Net Developer olarak çalışmaktadır. Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren firma bünyesinde trafik, kasko ve DASK ile ilgili geliştirmeler yapmaktadır. Aday, birçok banka için projeler geliştirmiş, sigorta firmalarının alt yapı geçişlerini gerçekleştirmiş, ekip yönetimlerinde bulunmuştur.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 130.000 TL’dir.
 


Satış Müdürü

1978 yılı doğumlu olan adayımız, 11 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız, Makine Mühendisliği lisans diploması ve MBA derecesine sahiptir. Mevcut şirketinde Satış Sonrası Müdürü olarak çalışmaktadır. Adayımız, bayii ağının kurulması, satış sonrası hizmetlerin yönetilmesi, servis ağının genişletilmesi ve yönetilmesi, bayii ağının eğitim koordinasyonu konularında tecrübeye sahiptir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 114.000 TL’dir.
 


Üst Düzey Yönetici Asistanı

1989 yılı doğumlu olan adayımız, 3 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesine sahip olan adayımız, mevcut iş yerinde Yönetici Asistanı olarak çalışmaktadır. Zaman yönetimi, misafir ağırlama, veri sağlama, şirket içi toplantılarının baştan sona takip edilmesi gibi konularda bilgi sahibidir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 84,000 TL’dir