22/03/2016

Enerji Proje Geliştirme Koodinatörü

1982 yılı doğumlu olan adayımız, 10 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız, İstanbul’un önemli üniversitelerinden birinden Uluslararası İlişkiler lisans ve Galatasaray Üniversitesi’nden İşletme yüksek lisans dereceleri elde etmiştir. Son işyerinde İş Geliştirme Müdürü ünvanı ile çalışmakta olup, enerji satışı, markanın yönetimi, pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, güncel petrol fiyatlandırması ve yönetiminden sorumludur. Ayrıca enerji sektörüne yönelik iş geliştirme, müşteri yönetimi ve satış alanlarında profesyonel uzmanlığı bulunmaktadır.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 190.000 TL’dir.
 


Müşteri Hizmetleri Direktörü

1973 yılı doğumlu olan adayımız, 19 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Son işyerinde, Müşteri Hizmetleri Direktörü olarak çalışan adayımız, ajans ve reklam veren arasındaki ilişkilerin yönetilmesi ve ajans içerisindeki iş akışının sağlanmasından sorumludur. Adayımızın müşteri ilişkileri departmanının yönetilmesi, yeni iş geliştirme ve networking uzmanlık alanlarıdır.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 300.000 TL’dir.
 


Senior Web Developer

1986 yılı doğumlu olan adayımız, 8 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Bilgisayar Mühendisliği lisans eğitiminin üzerine, Özyeğin Üniversitesi’nden Girşimcilik yüksek lisans diploması almıştır. Mevcut iş yerinde Kıdemli Yazılım Uzmanı olarak çalışmaktadır. Çeşitli ekiplerden gelen talepler doğrultusunda ASP.Net ve C# üzerinde geliştirmeler yapmak ana işi olmuştur. Bu projelerden bazıları kapasite ve performans yönetimi, finansal domainli projeler ve şube uygulamaları olmuştur. Son çalıştığı iş yerinde yürüttüğü bir proje ile KOSGEB desteği almaya hak kazanarak ekip liderliği tecrübesi edinmiştir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 120.000 TL’dir.
 


Finans Direktörü

1977 yılı doğumlu olan adayımız, 17 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Adayımız, Ankara’nın önemli üniversitelerinden birinden Ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Mevcut iş yerinde Batı Avrupa Operasyonları Finans Direktörü ünvanı ile çalışan adayımız, İngiltere, Almanya ve İspanya'dan sorumlu olarak, kendisine bağlı fabrikaların finans yönetimi, finansal ve satış konularında stratejik kararların alınmasından sorumludur ve Genel Müdür'e bağlı çalışmaktadır. Adayımız, bütçe raporlama, risk yönetimi ve varlıkların korunması, maliyet ve hizmet seviyesinin optimizasyonu, program yönetimi, problem çözme, stratejik karar verme, global finans bakış açışı, verimlilik, belirsizliklerin yönetimi, eleştirel düşünme, yenilikçilik, karlılık ve büyüme gibi alanlarda tecrübeye sahiptir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 320.000 TL’dir.
 


İnsan Kaynakları Uzmanı

1983 yılı doğumlu olan adayımız, 6 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

Psikoloji bölümünden lisans derecesi alan adayımız, sonrasında İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları yüksek lisans programını tamamlamıştır. Mevcut iş yerinde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan adayımız, 6 fabrika ve 6500 çalışanın performans yönetimi süreçleri, işe alım operasyonlarının yürütülmesi, fabrikaların İK bütçelerinin oluşturulması ve raporlamalarının yapılmasından sorumludur. Adayımız bordro, iş hukuku, SAP ve iyi seviyede ingilizce bilgisine sahiptir.

Adayımızın yıllık maaş beklentisi brüt 90.000 TL’dir.