ar-ge direktörü

yayınlanma
şimdi başvur

iş ilanı detay

yayınlanma
lokasyon
gebze, kocaeli
sektör
Mühendislik
referans numarası
6737

iş tanımı

Dinlenme ve Tesis Hizmetleri sektöründe yer alan global bir müşterimiz için AR-GE Direktörü arayışımız bulunmaktadır.

Kendisine bağlı bölümlerin iş planlarını güncellemek, aksiyonların zamanında tamamlandığını kontrol etmek,
Haftalık düzenlenen bölüm içi koordinasyon toplantılarına başkanlık etmek, toplantı notlarını Genel Müdürlüğe ve ilgili bölümlere yayınlamak,
Yeni geliştirilecek ürünlerle ilgili öneri formuyla gelen tüm yeni ürün önerilerini ilgili birimlerle değerlendirmek ve yeni ürün komitesine sunmak,
Yeni ürün komitesinde geliştirilmesi karşılaştırılan her türlü ürün, malzeme ve prosesi, belirli bir plan dahilinde geliştirmek,
Tasarımı tamamlanma aşamasına gelen yeni ürünlerin tasarım gözden geçirme toplantıları yardımıyla son haline getirilmesini sağlamak,
Her türlü analiz, simülasyon ve deneysel metodu kullanarak tasarım validasyonlarını gerçekleştirmek,
TÜBİTAK destekli (TEYDEB) projeleri geliştirerek, onay alınan projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
Ar-Ge Merkezi olma yönünde gerekli hazırlıkları yapmak, (Ar&Ge projeleri, yatırım planları v.b.)
Faydalı Model, Patent, Ürün Tescili konularında yapılan çalışmaları takip etmek,
Sektördeki standartları (EN, ASTM, CSEI v.b.) takip etmek, bu kuruluşların yıllık toplantılarına katılarak yapılan değişikliklere yön vermek,
Görevi altındaki işler için yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, firmada uygulanabilirlik yönünde incelemek, gerekli görürse talepte bulunmak,
Ekibinin faaliyetleri doğrultusunda strateji ve hedefler belirlemek, takip etmek ve raporlamak,
Kendisine bağlı personeli eğitmek, yönlendirmek, performansını izlemek, çalışma ve izinlerini takip etmek,
Firmanın sahip olduğu Kalite, İSG ve Çevre Yönetim sistemlerinin gereklerini tam ve eksiksiz yerine getirmek, sorumluluğundaki sistem dokümanlarını hazırlamak, onaylamak, dosyalamak,arşivlemek,
Bölüm süreçlerine ve firma içi genel süreçlere katkıda bulunmak üzere yöneticisi tarafından kendisine verilen  görevleri yerine getirmek,
AX ERP sistemini etkin kullanmak ve kullandırmak.

nitelikler

Lisans üstü veya doktora mezunu olmak,
En az 15 yıl deneyim sahibi olmak,
İngilizce (İleri), Solidworks (İleri), AutoCAD, 3D Analiz Programları.
İşbu iş ilanına başvurmadan önce KVKK Aydınlatma Metni linkinde bulunan “aydınlatma beyanını” okumanız gerekmektedir. İşbu iş ilanına başvurmanız durumunda bahsedilen aydınlatma beyanını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir.