bt müfettişi

yayınlanma
şimdi başvur

iş ilanı detay

yayınlanma
lokasyon
istanbul, ıstanbul (avrupa)
sektör
Finans
referans numarası
5019

iş tanımı

Danışmanlığını yürüttüğümüz Türkiye'nin en köklü bankalarından biri için BT Müfettişi arayışımız bulunmaktadır.

Bankanın bütün birim, şube ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının işlem, hesap ve faaliyetlerini denetlemek için İç Denetim Planı’nı oluşturmak, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak, söz konusu plana uygun olarak denetim faaliyetlerini yürütmek, gerektiği hallerde planın dışında denetim faaliyetleri gerçekleştirmek.Bilgi sistemleri genel kontrol alanlarının (COBIT) her biri için, belirlenen risk faktörü bazında risk düzeyini belirlemek, Teftiş Kurulu Bilgi Sistemleri Risk Değerlendirme Kataloğunu oluşturmak.Her 3 ayda bir ilgili BT birimleri tarafından oluşturulan ve Yönetim Kurulunun onayına sunulan sızma testine ilişkin aksiyon planlarını BDDK’nın BADES uygulamasına (Bağımsız Denetim Takip Sistemi) girmek.Destek Hizmetleri Yıllık Risk Yönetimi Programı’na uygun olarak seçilen destek hizmeti firmalarını denetlemek, yıllık hazırlanan Destek Hizmeti Dönemsel Değerlendirme Raporu’nu Denetim Komitesine sunmak.Çalışan veya diğer konularda, iç disiplin ya da bankacılık etiği açısından suç sayılabilecek bir olayı objektif olarak değerlendirmek ve varsa banka zararının ve uygulanması gereken cezanın tespiti için soruşturma çalışmalarını planlamak ve yürütmek, inceleme, soruşturma raporu sonucunda ilgililer hakkında hukuki veya idari aksiyon önerileri sunmak.Üst yönetimi talep ettikleri konular hakkında bilgilendirmek veya belirli bir konu hakkında Banka uygulamalarını belirlemek için inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.Faaliyetlerin etkin, verimli ve koordineli yürütülmesi için Banka iş ve işlemleri ile ilgili incelemeler yapmak, aksayan konularda önerilerde bulunmak.Denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulguları ve önerileri banka içi ilgililere ve Denetim Komitesine raporlamak için denetim, inceleme veya soruşturma raporu hazırlamak.BDDK’nın yayınladığı “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” uyarınca Bankada yürütülen iç denetim faaliyetleri ve faaliyet sonuçları hakkında, üçer aylık dönemler itibariyle, İç Denetim Raporu’nu hazırlamak, Denetim Komitesi’ne sunmak ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmasını sağlamak, akabinde raporu yasal mevzuat süresi içinde BDDK’ya göndermek.Banka Yönetim Kurulunun, Yönetim Beyanı çerçevesinde Bankanın bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerine ilişkin iç kontrollerinin denetim dönemi açısından etkinlik, yeterlilik ve uyumluluğuna ilişkin değerlendirmede bulunmasını sağlayacak yeterli denetim kanıtını temin ederek ilgili raporu hazırlamak.Destek hizmeti alınan firmaların değişmesi veya yenilerinin eklenmesi durumunda Denetim Komitesi Üyeleri’ne bilgi vermek ve onaylarını alarak Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesini sağlamak.

nitelikler

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,BT denetimi, BT güvenliği, sızma testleri, yazılım geliştirme, veri analitiği, veritabanı/ağ/sistem yönetimi alanlarından birinde 4-6 yıl arası iş tecrübesine sahip olmak,  İyi seviyede ingilizce bilen,CISA sertifikasına sahip,Güçlü analitik düşünce yapısına sahip
İşbu iş ilanına başvurmadan önce KVKK Aydınlatma Metni linkinde bulunan “aydınlatma beyanını” okumanız gerekmektedir. İşbu iş ilanına başvurmanız durumunda bahsedilen aydınlatma beyanını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir.