chief architect

yayınlanma
şimdi başvur

iş ilanı detay

yayınlanma
lokasyon
maslak, ıstanbul (avrupa)
sektör
IT & Telekomünikasyon
referans numarası
7467

iş tanımı

Valensas Baş Mimarı ekip yönetimi, satış, tanıtım, müşteri ilişkileri, satın alma gibi ana faaliyetleri
etkileyen bir çok alanda sorumluluğu olan, birden fazla proje ve iş kolunda çalışmalarını paralel
sürdürebilen, Valensas teknik ekibinin liderliğini üstlenen bir roldür. Bu roldeki bireyin aşağıdaki rol ve
sorumluluklara sahip olması beklenmektedir.

Projelerin sorunsuz işleyişi için kurum içindeki ve dışındaki kaynakların teknik konularda efektif
iletişim sağlandığına emin olunması.
Proje yöneticisi ile zaman, kapsam ve bütçe konularında planlanan değerlerin aşılmaması için
koordineli çalışılması.
Proje planlama konusunda proje yönetim ekibine destek sağlanması.
Farklı iş paketleri arasındaki teknik bağımlılıkların belirlenmesi ve çözümlenmesi. Bu
bağımlılıkların proje planına yansıtılması için bilgilendirme yapılması.
Proje risklerinin etkilerinin azaltılması için risk yönetimi sürecine katkıda bulunulması.
Proje sırasında gerçekleştirilen toplantılarda teknik içeriğin doğru kaydedilmiş.
Güncel teknolojilerin takip edilmesi. Alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi sürecinin kurum
içinde yönetilmesi.
Sektör ve endüstride bazında yaygın olarak kullanılan teknoloji, mimari ve yeni teknolojiler
hakkında bilgi sahibi olunması.
Teknoloji kullanımı hakkında bütün çalışanlara destek olunması ve yönlendirilmesi. Çalışanların
teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi.
Uçtan-uca entegre sistem tasarım sürecinin yönetilmesi ve tasarlanan sistemin hayata
geçirilmesinde büyük resmin çizilmesi.
Sistem tasarımlarındaki mimari risklerin belirlenmesi ve alternatif çözümler üretilmesi
konusunda ekibin yönlendirilmesi.
Kurum içerisinde önceki projelerde adapte edilmiş veya kullanılmış teknoloji ve mimari şablonlar
hakkında bilgi sahibi olunması.
Mimari kararlar, planlar, hedefler ve stratejiler hakkında teknik ekiple iletişim sağlanması.
Kurumsal mimari ve bilgi teknoloji standartlarının oluşturulması ve ekibin bu standartlara uyumu
konusunda kontrol noktası olunması.
Projeler sırasında teknik dokümantasyon için yönlendirme yapılması, şablonlar oluşturulması.
Ekip tarafından oluşturulan dokümanların gözden geçirilmesi ve bağımlı olduğu diğer
dokümanlarla tutarlılığının sağlanması.

nitelikler

Yapılan işlere kaliteli, eksiksiz ve titiz sonuçların ortaya çıkmasına yönelik yaklaşım sergilenmesi.
Süreçlerin ve çıktıların sürekli iyileşmesini sağlamak için geri bildirimde bulunma ve rutinin
dışında fikirler önerebilme.
Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin çok iyi olması. Kurum içinde veya müşteri tarafında ortaya
çıkan problemlerin çözümü için hevesli olarak net fikirler üretmek ve sunmak.
Farklı roller/sorumluluklar ve bilgi düzeyindeki bireyler ile etkin iletişim kurabilme.
Sonuç odaklı, baskı altında ve karmaşık iş ortamlarında çalışabilme.
Müşteri ekipleri ve üst yönetimi ile sorunsuz birlikte çalışabilme ve gerektiğinde köprü işlevi
görebilme.
Şirketi kurum dışı ile yapılan iletişimlerde şirketin karakterini ve stratejisini yansıtacak en iyi
şekilde temsil etme.
Kompleks problemler karşısında çok iyi çözüm ve analitik düşünme becerisine sahip olunması.
Kurum içinde ve müşteri karşısında etkin sunum yapabilme.
İnsan ve ekip yönetimi becerilerine sahip olma.
Kurum içerisinde sıklıkla kullanılan yazılım ve araçlar aşağıdaki gibidir. Baş mimar rolünden beklenti
bu teknolojiler hakkında bilgi sahibi olması, öğrenebilmesi ve gerektiğinde aktif rol oynayarak bu
teknolojilerde ortaya çıkabilecek teknik zorluklarda sürece destek olabilmesidir. Valensas öğrenen ve
kendini yeni teknolojilere adapte eden bir şirket olduğundan zaman içerisinde bu yazılım ve araçlar
değişkenlik gösterebilir
Sunucu İşletim Sistemi ve Platform : Microsoft Windows, Linux, Redhat Openshift, OKD.
Veritabanı : Microsoft SQL, PostGre SQL
Ara Katman : Kafka, Redis, Cassandra, Hazelcast
Programlama Dilleri : Java, Kotlin, Python, Go, Scala
Destekleyici Bileşenler: Spring Framework, Helm, Gradle, Maven
Test Otomasyon : Gauge, Locust, Gattling
Proje Yönetimi : Microsoft Project, Jira Software, Trello
Doküman Yönetim ve Paylaşımı : Confluence, Microsoft Sharepoint
Haberleşme : Slack, Microsoft Teams
Diğer : MacOS, Microsoft Office
İşbu iş ilanına başvurmadan önce KVKK Aydınlatma Metni linkinde bulunan “aydınlatma beyanını” okumanız gerekmektedir. İşbu iş ilanına başvurmanız durumunda bahsedilen aydınlatma beyanını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir.