finans uzmanı

yayınlanma
şimdi başvur

iş ilanı detay

yayınlanma
lokasyon
küçükçekmece, ıstanbul (avrupa)
sektör
Other
referans numarası
6615

iş tanımı

Danışmanlığını yürüttüğümüz, ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Finans Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.

Mali konularla ilgili yasal düzenlemeleri ve bunlardaki değişiklikleri devamlı ve yakından izlemek, uyum için uygulamalarda yapılması
gereken değişiklikleri Finans şefi ile görüşmek, onaylanan değişiklikleri uygulamak,
Firmanın finansman politikalarına ışık tutacak verileri derlemek; görüş ve önerileri ile birlikte Finans şefine sunmak,
Firmanın mali hedef ve politikalarına uygun olarak, etkili bir finansman yönetimi ve denetimi için gerekli sistemlerin kurulması,uygulanması,
geliştirilmesi ve bunlarla ilgili prosedürlerin hazırlanması için çalışmalar yapmak,
Finans şefine öneriler götürmek, onaylanan önerileri yürürlüğe koymak,
Onaylanmış faaliyet, plan ve programların gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanı tespit etmek; nakit akış planlarını hazırlamak, zamanında alınması için hareket tarzları belirlemek, görüş ve önerileri ile birlikte Finans şefine sunmak,
Doğabilecek finansman ihtiyaçlarını en ekonomik ve en etkin şekilde karşılayabilmek için Finans şefinin talimatları doğrultusunda uygun kaynaklar araştırmak,şirketin finansman giderlerini asgari düzeyde tutmak için çalışmalar yürütmek, önermek,
Bütçelenmiş faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulması için Finans şefinin öngördüğü çalışmaları yürütmek; tahsilat ve ödemelerin Polifarma İlaç çıkarlarına en uygun şekilde zamanlanması için gerekli verileri hazırlamak,
Onaylanan mali plan ve programlar doğrultusunda firmanın periyodik ödeme listelerini hazırlamak, Finans şefinin onayına sunmak,onaylanan listeleri uygulamaya koymak,
Tahsilatları takip etmek, tahsil edilen nakit, çek ve senetler ile diğer kıymetli evrakı korumaya almak, çek ve senetlerin dökümünü ve vade
sırasına göre tasnifini yapmak, bunların kullanılması veya tahsile verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,
Bankalardaki nakit durumunu takip etmek, bankalardaki borçlu ve alacaklı çalışan cari hesapların arasındaki virman durumunu ve senet karşılığı kredi hesaplarının firma menfaatlerini maksimize edecek şekilde verimli çalışmasını takip etmek,
Yurt dışı ödemelerin yapılması için banka transfer evraklarını hazırlamak,
Eximbank kredilerinin taahhüt kapama evraklarını takip etmek,
Devlet teşviklerinden yararlanabilmek için gerekli belgeleri hazırlamak, Finans şefinin kontrol ve onayını takiben ilgili mercilere vermek, takip etmek,
Firmanın uzun ve kısa vadeli kredi kullanımı planlarını hazırlayarak Finans şefinin onayına sunmak; kullanılan kredilerin takibini yapmak,
İpotek alınması, verilmesi ve ipoteklerin kaldırılması işlemleri için gerekli belgeleri hazırlamak,
Teminat mektubu alınması ve verilmesi işlemlerinde bankalarla ilişkileri ve ilgili kredilerin yakinen takibini sağlamak.
Nakit akış planlarının uygulamasını takip etmek, sapma ve gecikmeleri incelemek, gerekli önlemleri alarak Finans şefine bilgi vermek,
Yıl içindeki gelişmeler çerçevesinde mali programları gözden geçirmek, revizyon gereklerini belirlemek, Finans şefine önermek, onaylanan revizyonları yapmak,
Firmanın finansman maliyetlerini asgaride tutacak alternatif finansman olanaklarını araştırmak, incelemek, değerlendirmek ve Finans şefine önerilerde bulunmak,
Birikmiş ve ihtiyaç fazlası fonların firma çıkarlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi için olanaklar araştırmak ve finans şefine önerilerde bulunmak,
Bilgi Teknolojileri ile işbirliği kurarak, şirketin entegre bilgi akış sisteminin finansman ve mali kontrol ile ilgili konularda gerektirdiği bilgi ve kayıtların bilgisayara aktarılması, ilgili veri tabanında bu kayıtların istenen düzende, doğru, eksiksiz ve güncel bulundurulması için gerekli çalışmaları yapmak,
Faaliyetleri ile ilgili olarak üst kademe yönetiminin ve firma bilgi akış sisteminin gerektirdiği kayıtları tutmak, istenen periyodik ve özel raporları hazırlamak,
Genel güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, hijyen, yangın-emniyet ve acil durum ile ilgili kural, prosedür ve talimatlara, firmanın genel ve birime özel kurallarına uymak.

nitelikler

.
İşbu iş ilanına başvurmadan önce KVKK Aydınlatma Metni linkinde bulunan “aydınlatma beyanını” okumanız gerekmektedir. İşbu iş ilanına başvurmanız durumunda bahsedilen aydınlatma beyanını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir.