kalite güvence uzmanı

yayınlanma
şimdi başvur

iş ilanı detay

yayınlanma
lokasyon
silivri, ıstanbul (avrupa)
sektör
Other
referans numarası
5741

iş tanımı

Danışmanlığını yaptığımız Kimya sektöründeki firmamız için "Kalite Güvence Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.

Kısa ölçekli ve uzun ölçekli Ar-Ge projelerinin laboratuvar /pilot/deneme aşaması çalışmaları aşamasında gerekli olan sistemsel süreçleri uygulatmak,
Herhangi bir gerekçeye bağlı olmaksızın oluşan tüm mevzuat, regülasyon, proses, süreç vb. değişiklik durumlarının takibini yapmak,(Standart değişikliği, müşteri talep ve beklentilerindeki değişiklikler, yasal ve diğer şartlardan doğan değişiklikleri vb.)
Mevcut sistem işleyişi sırasında bölümlerden gelen doküman değişiklik taleplerinin incelemek, ilgili değişiklikleri gerçekleştirerek onaylar için bölümlere gönderilmesi işlerini düzenlemek, takip etmek,
Dökümanlarda meydana gelen değişiklikleri duyurmak, yapılan değişiklik veya güncellemelerin tüm çalışanlarca bilinmesi amacıyla kurulmuş sistemi sürekli geliştirmek,
İnterplastkimya politika ve stratejilerinin tüm çalışanlarca bilinmesi amacıyla eğitimlerin verilmesini, belgelendirme ve danışman dış kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,
İç denetimlerde verilen görevleri yerine getirmek, tespit edilen bulgu ve diğer uygunsuzluklarla ilgili düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlerin başlatılmasında görev almak veya başlatmak,
Genel değerlendirme raporlarını hazırlamak,
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili gerekliliklerin yerine gelmesini sağlamak,
Gizlilik beyanı ve disiplin prosedürüne uygun davranmak,
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ve ISO 10002 Yönetim Sistemlerinin gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak,
4857 sayılı İş Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği konularını uygulamak,
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında müşteri teknik eğitim/tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek,
Şirketin Ar-Ge faaliyetlerinin, Ar-Ge Merkezi Bakanlık prosedürleri doğrultusunda uygulamak,
Yeni bilgi, süreç, yöntem ve sistemleri oluşturmak,
Ar-Ge Merkezi gerekliliklerini Ar-Ge Merkezi Yöneticisine raporlamak,
Arge ile ilgili her türlü yeniliğin belirlenip, üst yönetim onayına sunmak.

nitelikler

Belirlenen iş planı ve çalışma sistematiğine uymak,
Tüm Arge ve Ürge süreci prosedürlerinin uygun çalıştırılmasını sağlamak,
Arge ekipmanlarını verimli ve tasarruflu kullanmak,
Arge için görev ve yetkileri dahilinde gerekli araştırmaları yapmak ve gerekirse onay almak,
İş sonuçlarını bağlı olduğu yöneticiye zamanında sunmak,
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili gerekleri yerine getirmek ve getirilmesini sağlamak,
Gerekli görülen eğitimlere katılmak,
Ar-Ge Merkezi gerekliliklerini yerine getirilmesini sağlamak.
İşbu iş ilanına başvurmadan önce KVKK Aydınlatma Metni linkinde bulunan “aydınlatma beyanını” okumanız gerekmektedir. İşbu iş ilanına başvurmanız durumunda bahsedilen aydınlatma beyanını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir.