kıdemli saklama müdürü (yatırım fonları)

yayınlanma
şimdi başvur

iş ilanı detay

yayınlanma
lokasyon
istanbul, ıstanbul (anadolu)
sektör
Finans
referans numarası
7244

iş tanımı

Danışmanlığını yürüttüğümüz bir yatırım bankası için yatırım fonları kapsamında "Kıdemli Saklama Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.

Gerçekleştirilen pay ihraç ve itfa işlemlerinin mevzuat ve fon iç tüzüğü ile izahnamede yer alan esaslara uygunluğunu sağlamak,

Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon iç tüzüğü veya izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını sağlamak,

Fonlara ait MKK ve Takasbank’ta bulunan nakdi değerlerin veya menkullerin mutabakatı ve diğer bazı mutabakatları yapmak,

Fon faaliyetlerinin iç tüzük, izahname, esas sözleşme ve mevzuata uygun yapıldığının kontrolünü sağlamak,

Fonun tüm nakit akımlarının izlenmesini ve özellikle katılma payı ve pay sahiplerince pay alımı sırasında yapılan fon portföyüne aktarılmasını ve fona ait olan tüm nakdin ilgili fon adına açılan hesaplarda izlenmesini sağlamak,

Gelir hesaplamalarının yatırım fonu iç tüzüğünde, izahnamesinde, esas sözleşmesinde ve mevzuatta yer alan kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak,

Yasal raporlamaları yapmak,

Denetim faaliyetlerini yönetmek.

nitelikler

Üniversitelerin Ekonomi, Maliye, İstatistik, Matematik gibi ilgili bölümlerinden mezun,

Portföy saklama hizmeti, genel saklama hizmeti, custody/yabancı kıymetlerin saklama hizmeti, fon operasyon hizmeti gibi operasyonel işlemlerde minimum 8 yıl deneyim,

Yatırım fonları ürün çeşitliliğine hakim, (para piyasası, serbest fonlar, fon sepeti fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi fonları, hisse senedi ve kıymetli madenler fonları, katılım fonları)

Hızlı ve analitik düşünebilen,

İş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç odaklı,

Gelişime, araştırmaya, mevzuat takibine istekli,

SPK tarafından belirlenen Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisans sahibi.
İşbu iş ilanına başvurmadan önce KVKK Aydınlatma Metni linkinde bulunan “aydınlatma beyanını” okumanız gerekmektedir. İşbu iş ilanına başvurmanız durumunda bahsedilen aydınlatma beyanını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir.