mali İşler müdürü

yayınlanma
şimdi başvur

iş ilanı detay

yayınlanma
lokasyon
istanbul, ıstanbul (anadolu)
sektör
Other
referans numarası
5691

iş tanımı

Danışmanlığını yürüttüğümüz; Teknoloji ve Lojistik alanında faaliyet gösteren iş ortağımız bünyesinde görevlendirilmek üzere ' Mali İşler Müdürü ' arayışımız bulunmaktadır.

Muhasebe ve Finans alanında ortalama 10 yıl tecrübe sahibi ve hands on sorumluluk ve görev alacak, 5 kişilik muhasebe ve finans ekibinin yürütülmesi ve geliştirilmesi

Muhasebe ve finans ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi ve işlemlerin doğru ve eksiksiz gerçekleştirilmesi ve finansal stratejik planlamaları yapılması,

Genel gider harcamaları ile ilgili faturaların departman yöneticilerinden onay alınıp muhasebe kayıtlarına aktarılması ve firmalar ile mutabakat yapılması, Şirket içinde muhtelif departmanlar tarafından yapılan sözleşmelerin vergi tarafını inceleyerek kayıt altına alınması ve sözleşmeye bağlı gelen faturaların doğruluğunu inceleyerek muhasebe kayıtlarına aktarılması, Ofislerin kira sözleşmelerinin takibi, gelen genel gider faturalarının sözleşmeye uygunluğunun incelenmesi ve muhasebe kayıtlarına aktarılması, Şirket lokasyon bazında stok, demirbaş, mağaza dekorasyon ve diğer sigorta poliçelerinin takibi, yenilenmesi, yeniden değerlenmesi, açılan-kapanan mağazaların bildirilmesi, hasar bildirim ve ödemesinin yapılması ve operasyonun muhasebe kayıtlarına aktarılması, Şirket çalışanlarının bordrolarının kontrol edilmesi ve muhasebe kayıtlarına aktarılması, Sabit kıymet alımlarında harcamayı yapan departmandan onay alarak faturayı ilgili demirbaş defterine ve muhasebe kayıtlarına aktarılması, satılan sabit kıymetlerin fatura edilmesi ve defterden düşülmesini sağlayarak kayıt altına alınması,Açılan kapanan iş yerlerinin, belediyeler ve resmi daireler ile ilgili olan iletişimin sağlanması, bildirimlerini yapılması, ruhsat alınması; harç ve vergilerini yatırılması ve operasyonunun muhasebe kayıtlarına aktarılması, Şirketin bütün departmanları ve iş yerleri tarafından yapılan faaliyetler sonucu oluşan kazanımları, harcamaları ve her türlü operasyonunun kayıt altına alınmasını, bunun maliye-Sgk gibi kurumları içeren mevzuata uygun olmasını sağlanması, gibi operasyonel tüm süreçlerin yönetilmesi

Müşterilerden alınan ya da satıcılara verilen teminatların takip edilmesi,

Şirketin mali pozisyonunu etkileyebilecek iç ve dış faktörleri ön görerek gerekli aksiyonların alınması ve Stratejik Planlama amaçlı yönetim raporlaması yapılması,

Risk Yönetimi kapsamında finansal risklerin ön görülmesi, önleyici stratejilerin geliştirilmesi, alacak risklerini en aza indirgeyecek ve döviz pozisyonunun en uygun risk-getiri düzeyinde olmasının sağlanması,

Şirket finansal süreçlerle ilgili planlama, analiz, organizasyon, kontrol ve koordinasyon yapılması, süreçlerin bütçesel ve mevzuata uygun olmasını sağlayarak doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi ve raporlanması,

Yasal Mali Raporlama ve Denetim kapsamında, Maliye ve Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygunluğunun gözetim ve denetlenmesidir.

nitelikler

Muhasebe ve Finans alanında ortalama 10 yıl tecrübe sahibi

Vergi Mevzuatı ve Yasal süreçlere hakim
İşbu iş ilanına başvurmadan önce KVKK Aydınlatma Metni linkinde bulunan “aydınlatma beyanını” okumanız gerekmektedir. İşbu iş ilanına başvurmanız durumunda bahsedilen aydınlatma beyanını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir.