muhasebe müdür yardımcısı

yayınlanma
şimdi başvur

iş ilanı detay

yayınlanma
lokasyon
levent, ıstanbul (avrupa)
sektör
Other
referans numarası
6340

iş tanımı

Kimya sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Muhasebe Müdür Yardımcısı arayışımız bulunmaktadır.

Mali tabloların tamamından, doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumlu olacak. (Aylık,dönemsel ve yıllık)
Şirket hedef ve politikaları doğrultusunda mevzuatlara uygun olarak uygulanacak muhasebe usul ve prensiplerini tespit ederek departman çalışmalarını gerçekleştirecek.
Tüm hesapların düzenlenmesinin kontrolünü sağlayacak.
Mevzuatlara uygun ve zamanında geçici vergi, KDV, muhtasar, damga, Ba-Bs, ÖTV ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasını ve kontrolünü sağlayacak.
Mali raporların (gelir tablosu, bilanço, nakit akışı vb.) üst yönetime sunulması için Mali İşler Yöneticisinden kontrolüne sunulmasını sağlayacak.
Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim için gerekli ortamı ve koşulları hazırlayacak ve denetim sürecinde görev alacak.
Genel Bütçe hazırlanması için gerekli koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirecek ve masraf bütçesinin hazırlanmasını sağlayacak.
Aylık yönetim raporlarının çalışmalarını koordine edecek ve Mali İşler Yöneticisinin kontrolüne sunacak.
Aylık olarak şirket bilançosunu çıkaracak, bunun için önemli bilanço işlemlerinin muhasebe kayıtlarını hazırlayacak ve gelir gider tablosunu düzenleyecek.
Muhasebe kayıtları için arşiv sisteminin oluşturulmasını ve belgelerinin yasal sürelere göre saklanmasını sağlayacak.
Tüm muhasebe kayıtları, beyannameler, mutabakatlar ve diğer bazı şirket içi takip amaçlı rapor ve verilerin kontrolünü gerçekleştirecek.
Çalışanları verimlilik, motivasyon, ekip çalışması, iletişim ve işbirliği ile ilgili konularda destekleyecek, ortam hazırlayacak,
eğitim ve gelişimlerini teşvik edecek.
Faturaların kontrolünü gerçekleştirecek ve onaylayacak.
Cari hesap ödeme listesinin kontrolünün yapılmasını ve ödeme talimatlarının hazırlatılmasını sağlayacak.
İcra işlemleri ile ilgili kayıtların yapılması, kontrolü ve takibinden sorumlu olacak. Bu kapsamda avukatlar ile iletişim sağlayacak.
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul süreçlerinde Mali İşler Yöneticisine talepleri doğrultusunda yardımcı olacak.
Diğer departmanlardan Mali İşler ile ilgili olarak gelen taleplerin muhasebe ekibi tarafından doğru ve eksiksiz olarak yerine getirildiğinin takibinden sorumlu olacak.
TÜİK, Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Ticaret Sicili gibi tüm resmi kurumlar ile olan iletişimlerin sağlanması ve gerekli
bilgi ve belgelerin talep edildiğinde doğru şekilde ibraz edilmesinden sorumlu olacak.
Diğer departmanlardan gelen kayıt düzeni ve mevzuat gibi konulardaki soruların yasalara uygun ve doğru şekilde cevaplanmasını sağlayacak ve sistemin buna paralel şekilde işlediğini kontrol edecek.

nitelikler

4 yıllık Lisans mezuniyeti, (Ekonometri, İktisat, Muhasebe, Vergi vb.)
Minimum 5 yıl deneyim, (Geçmiş tecrübesinin denetim firması Vergi Bölümü olması tercih nedenidir.)
Ekip yönetimi tecrübesi,
Vergi, Beyanname (kurumlar ve geçici dahil), Mizan/Bilanço bilgisi çok iyi olan,
Yoğun tempoda çalışabilecek, birden fazla şirketi aynı anda yürütebilecek.
İşbu iş ilanına başvurmadan önce KVKK Aydınlatma Metni linkinde bulunan “aydınlatma beyanını” okumanız gerekmektedir. İşbu iş ilanına başvurmanız durumunda bahsedilen aydınlatma beyanını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir.