operasyon müdürü (ankara)

yayınlanma
şimdi başvur

iş ilanı detay

yayınlanma
lokasyon
ankara
sektör
Müşteri İlişkileri
referans numarası
7375

iş tanımı

Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, ABD merkezli toptan ilaç satış ve dağıtımı yapan iş ortağımız için Operasyon Müdürü arayışımız
bulunmaktadır.

Beşeri ve veteriner ürünlerinin depolanma ve dağıtımında iyi depolama ve dağıtım kurallarının (GDP) uygulanmasını sağlamak.
Operasyon Direktörlüğü tarafından tanımlanan süreç ve uygulamaların implementasyonunu yapmak.
Operasyon Direktörlüğü tarafından tanımlanan anahtar performans göstergelerine uygun hizmet verilmesini sağlamak.
Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının Beşeri ve Veteriner ürün depolama/dağıtım standartlarına uygunluk
sağlamak.
Kalite Yönetim Sistemi (KYS) talimat ve prosedürlerine uygun hareket etmek, kendisine bağlı personelin KYS’ye uygun hareket etmesini sağlamak.
İşçi sağlığı ve güvenliği konularında kanun, yönetmelik ve prosedürlere uygunluğu sağlamak.
WBA Hediye Prosedürü, Davranış ve İş Ahlakı kuralları ve iş sonuçları bildirimlerine uygun davranmak,
Yetki alanında görev yapan personelin şirket kurallarına uygun yönetimini yapmak.
Operasyon Müdürlüğüne bağlı, periyodik olarak hazırlanan raporları, kontrol etmek ve analiz etmek.
Depo genel maliyetleri ve OPEX (operasyonel giderler)’in aylık ve yıllık bütçe ve hedefler ile uyumlu gerçekleşmesini sağlamak.
Kendisine bağlı çalışanların performanslarını ölçmek, takip etmek, raporlamak. Gerçekleşen performans ve
hedefler arasında sapma varsa kök neden araştırması yaparak düzeltici ve önleyici aksiyonları belirlemek ve
sapma giderine kadar takibini yapmak.
Çalışanların hata oranlarını en aza indirmek için gerekli organizasyonel ve teknolojik düzenlemeleri yapmak, projeler üretmek, çalışanların eğitilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
Sorumluluğu alanındaki tüm süreçlerini, optimum iş akışı ve maliyet avantajı sağlamak amacı ile sürekli iyileştirmek için öneri ve projeler geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını mühendislik bakış açısıyla ve istatistiki olarak takip etmek ve raporlamak,
Şirket ile ilgili tüm kayıtları yasal kurumlarca yapılacak denetimlere ve Grup denetimlerine hazır halde tutmak,
Her ay sonu yapılan envanter sayımını ve 6 ayda bir yapılan fiili sayımı organize etmek,
Satın alma kapsamında malın tedarikçi firmalardan ürünlerin faturaya göre ITS ve PTS’leri kontrol etmek, öngörülen İTS örnekleme sayısı kadar ürünü okutarak teslim alınmasını takip etmek, iade olarak müşterilerden gelen malın İTS kaydı ile teslim alınmasını sağlamak; ve tüm ürünlerin düzenli ve seri şekilde depoya yerleştirilmesini takip ederek, optimum stoklama yönetimine destek vermek,
Depoda çalışanları ve iş yükünü organize ederek, ilaç yerleşiminin düzenlenmesini ve gelen siparişlerin zamanında ve hatasız olarak sevkiyata iletilmesini sağlamak,
Cep depoya ve diğer grup depolarına gönderilecek olan ürünün zamanında gönderilmesini sağlamak,
Hareket görmeyen ürünlerin aylık raporunu çekip grup şirketleri arasında dağılımını ya da firmaya iadesinin yapılmasını sağlamak,
Aylık envanter öncesi; ay içinde oluşan kırık, miadı dolan, imha edilen v.b. ürünlerin raporlarını Şube Müdürü’ne onaylatarak ilgili süreçleri takip etmek,
Sevkiyata ait servis sayı, saat ve bölgelerini düzenleyip, sevkiyatın sorunsuz işlemesini takip ederek, siparişlerin müşterilere düzgün ve zamanında ulaşmasını sağlamak,
Araç takip sistemi yazılımı aracılığı ile Filo yönetimi ve ilişkili konularda fiziki ve kaydi kontrollerin yapılması, bilgi toplanması, analizi ve raporlanması,
Mevsim ve kilometre periyodunda araç bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,
Şirketin yasal mevzuat gereği yapılması gereken işlerini takip etmek ve gerçekleşmesini sağlamak,
Müşteriden gelen iade taleplerini incelemek, iadelerin kabul veya ret edilmesi konusunda yönlendirmede bulunmak,
İlaç Takip Sistemi (İTS) veri aktarımının sağlıklı işlemesini sağlamak,
Şirket Bilgi Sistemleri Uzmanı aracılığı ile, operasyonel süreçlerin sorunsuz işlemesi için gerekli teknolojik altyapının çalışır durumda olmasını sağlamak, sistem yedeklerinin alınması, günlük dosya bakımlarının yapılması, sistem virüs kontrollerinin gerçekleştirilmesi, serverların bakımının yapılması konularında Bilgi Sistemleri Uzmanı aracılığı ile işlerin düzenli işlemesini sağlamak,
İdari işler şefi aracılığı ile idari malzeme alımlarının yapılmasını sağlamak, fiyat ve kalite denetimini gerçekleştirmek,
Şirket binası, eklentileri ve bahçesinde güvenlik, temizlik, ısınma, iletişim, bakım-onarım, malzeme alımı, yemekhanenin işlerliği gibi sistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesini organize ve koordine etmek.
Bina ve eklentilerinde 24 saat yaşanabilirliğin (elektrik, su, telefon, ısınma, yemek pişirilmesi ve servisi, v.b.) sürdürebilirliğini sağlamak,
Müşteri memnuniyetine yönelik operasyon, sevkiyat, satış ekibi ile ilgili istek ve şikayetlerin çözümü için iyileştirici öneriler geliştirmek ve ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütmek ve Bölge Satış Müdürü ve Satış Görevlileri vasıtasıyla müşterilerin operasyon ile ilgili eleştiri ve önerilerini düzenli almak ve müşteri memnuniyetini arttıracak gerekli düzeltmeleri/iyileştirmeleri yapmak.

nitelikler

5-7 yıl deneyim,
Alanında Üniversite mezuniyeti,
İyi seviye İngilizce,
Yöneticilik becerisi,
Hızlı karar verebilme yeteneği,
İletişim becerisi,
Problem çözme becerisi,
Analiz yapabilme becerisi,
Zaman baskısı altında çalışabilme becerisi.
İşbu iş ilanına başvurmadan önce KVKK Aydınlatma Metni linkinde bulunan “aydınlatma beyanını” okumanız gerekmektedir. İşbu iş ilanına başvurmanız durumunda bahsedilen aydınlatma beyanını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir.