bilmek:

Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

 • İşimizle ilgili kanunları, uluslararası insan hakları ilkelerini ve Randstad dahili politikaları ve prosedürlerini biliriz ve bunlara uyarız.
 • Rekabet ve anti-tröst kanunlarını biliriz ve bunlara uyarız.
 • Randstad hisseleri veya menkul kıymetleri ile ilgili içeriden öğrenenlerin ticareti ve suistimali ile ilgili kanunları biliriz ve bunlara uyarız.
 • Kayıtlarımızın (kişisel bilgiler içerenler dahil) kanunlara uygun olarak oluşturulması, kullanılması, saklanması ve imha edilmesini sağlarız.

bilmek:

Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

 • İşimizle ilgili kanunları, uluslararası insan hakları ilkelerini ve Randstad dahili politikaları ve prosedürlerini biliriz ve bunlara uyarız.
 • Rekabet ve anti-tröst kanunlarını biliriz ve bunlara uyarız.
 • Randstad hisseleri veya menkul kıymetleri ile ilgili içeriden öğrenenlerin ticareti ve suistimali ile ilgili kanunları biliriz ve bunlara uyarız.
 • Kayıtlarımızın (kişisel bilgiler içerenler dahil) kanunlara uygun olarak oluşturulması, kullanılması, saklanması ve imha edilmesini sağlarız.

hizmet etmek:

Sektörümüzün temel gereksinimlerinin çok üzerinde bir mükemmeliyetçi hizmet anlayışı ile başarıya ulaşırız.

 • İşlerimizi dürüstçe ve ahlak kurallarına uygun bir şekilde yerine getiririz ve Randstad şirketinin menfaatleri ile kişisel menfaatlerimiz arasında bir çıkar çatışması veya çatışma izlenimi ortaya çıkmasına neden olabilecek durumlardan kaçınırız.
 • Rüşvet teklif etmeyiz, ödemeyiz veya kabul etmeyiz ya da nüfuzu kötüye kullanma sonucunu doğurabilecek hediyeler veya ikramlar teklif etmeyiz veya vermeyiz.
 • Nüfuzu kötüye kullanma sonucunu doğurabilecek veya böyle bir izlenim verebilecek hediyeler veya ikramları kabul etmeyiz.

güvenmek:

Herkese saygılıyız. ilişkilerimize değer veririz ve insanlara iyi davranırız.

 • Başkalarına dürüst davranırız, dikkatli hareket ederiz ve insan haklarına saygı gösteririz. Hiçbir şekilde tehdit veya tacize müsamaha göstermeyiz.
 • Mahremiyet hakkına saygı gösteririz, gizli bilgilerin gizli biçimde tutulmasını sağlarız ve başkalarının gizli bilgilerini kötüye kullanmayız.
 • Randstad malını ve mülkünü kişisel amaçlarla kötüye kullanmayız.

tüm menfaatlerin eşzamanlı olarak desteklenmesi:

Büyük resme bakarız ve sosyal sorumluluklarımızı ciddiye alırız. Ticari faaliyetlerimiz her zaman bir bütün olarak topluma fayda sağlamalıdır.

 • Çeşitliliğe değer veririz ve yaş, renk, sakatlık, cinsiyet, medeni durum, uyruk, ırk,din veya cinsel tercih ya da başka önemsiz veya yasadışı özelliklere dayanarak ayrımcılık yapmayız.
 • Terör veya başka suç faaliyetleri ile ilgisi bulunan kimseleri işe almayız.
 • Kamu veya özel görevlere aday olanlara, siyasi partilere veya başka siyasi menfaatlere katkıda bulunmayız.

mükemmellik çabası:

Her zaman gelişim ve yenilik peşindeyiz. Müşterilerimiz ve adaylarımızı yaptığımız her şeyde en küçük detaya kadar memnun etmek için buradayız. Bu bize avantaj sağlamaktadır.

 • İşlerimizde kurumsal çalışanlarımız kadar geçici işçilerimizin de sağlık ve güvenliğini birinci önceliğimiz olarak görürüz.
 • Tam, dürüst, zamanlı, doğru ve anlaşılır sözleşmeler, kayıtlar ve mali bilgiler sürdürür ve sunarız.
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkisini göz önünde bulundururuz ve bunu en aza indirmeye çalışırız.

mükemmellik çabası:

Her zaman gelişim ve yenilik peşindeyiz. Müşterilerimiz ve adaylarımızı yaptığımız her şeyde en küçük detaya kadar memnun etmek için buradayız. Bu bize avantaj sağlamaktadır.

 • İşlerimizde kurumsal çalışanlarımız kadar geçici işçilerimizin de sağlık ve güvenliğini birinci önceliğimiz olarak görürüz.
 • Tam, dürüst, zamanlı, doğru ve anlaşılır sözleşmeler, kayıtlar ve mali bilgiler sürdürür ve sunarız.
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkisini göz önünde bulundururuz ve bunu en aza indirmeye çalışırız.