çalışan adayı açık rıza metni

Çok uluslu şirketler grubunun parçası olarak Randstad Türkiye’nin veri işleme faaliyetlerine ilişkin KVKK Aydinlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda;  Randstad Türkiye ile paylaştığım kişisel verilerimin; işe alım ve geçici iş teminini de içeren hizmetler dahilinde tarafıma potansiyel iş fırsatlarının sunulması amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki personel ihtiyacı olan firmalara gönderileceği ve sunucusu yurtdışında olan yazılımlarımızda depolanacağı konusunda bilgilendirildim. Bu hizmetlerin Randstad Türkiye tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği “açık rıza alınarak” gerçekleştirebileceği, işlenmesini tercih etmediğim kişisel verilerimi, özgeçmişimde bulundurmayabileceğimi ve rızamı istedim zaman geri çekme hakkına sahip olduğumu biliyorum. 

Randstad Türkiye ile paylaştığım kişisel verilerimin; yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere gönderilmesi, potansiyel iş fırsatlarının ve önerilerin sunulması, sonucun olumsuz olması durumunda sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlerle ve grup şirketleri ile paylaşılmasına ve bu amaçla yurtdışındaki hizmet sağlayıcının veri tabanlarında depolanmasına açık rıza veriyorum.