kullanım şartları

 

www.randstad.com.tr (“İnternet Sitesi”/”Site”), tüm telif hakları, Randstad Search and Selection Personel Seçme ve Yerleştirme Limited Şirketi’ne, (“Randstad”) ait bir internet sitesidir. İşbu kullanım şartlarında (“Kullanım Şartları”) yer alan kurallar, kullanıcıların, İnternet Sitesini kullanırken uymakla yükümlü olduğu şartları belirlemekte ve açıklamaktadır.

Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Siteyi kullanarak, işbu Kullanım Şartlarının içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Kullanım Şartlarına bağlı kalacağınızı beyan etmektesiniz. Eğer burada belirtilen Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesini ve Randstad’ın sunduğu hizmetleri kullanmamanızı öneririz.

Randstad, Kullanım Şartlarını, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, Kullanım Şartlarını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Burada kullanılan haliyle "Siz”/”Kullanıcı(lar)" terimleri, herhangi bir nedenden dolayı Siteyi ziyaret eden tüm bireyleri, Randstad hizmetlerini kullanmak isteyen adayları ve topluca internet kullanıcılarını ifade etmektedir.

A.ÜYELİK ve ŞİFRE

1.Kullanıcı 18 yaşından gün almış olduğunu veya kanuni temsilcisinin onayı ile işbu Kullanım Şartlarını kabul ettiğini beyan eder.

2.Kullanıcı Siteye girerek öncelikle, e-posta adresi, ad-soyadı, şifre ve talep edilecek diğer kişisel verileri girerek kendisine bir Özgeçmiş (CV) yaratabilir, Sitede bulunan iş ilanlarını inceleyebilir. Belli bir iş ilanına başvurmak istediği zaman, Kullanıcının Siteye üye olması gerekecektir. Kullanıcı, Randstad’ım sekmesinden “Yeni Hesap Oluşturun” butonuna basarak ve kendisinden istenen kişisel bilgilerini sayfaya girerek üyelik işlemini başlatabilir.

3.Kullanıcı, İnternet Sitesine yüklediği kişisel verilerinin doğru ve güncel olmasından sorumludur. Site, Linkedin hesabı ile entegre edilmiştir; dolayısı ile sayılan uygulamalar üzerindeki hesaplardan da alınacak bilgilerle Siteye giriş yapılabilir.

4.Kullanıcının Randstad hizmetlerinden gereği gibi faydalanabilmesi için üye olması gerekmektedir. Sitede Kullanıcı başına sadece tek bir hesaba izin verilmektedir. Bir Kullanıcının birden çok hesabı bulunduğunun tespit edilmesi durumunda Kullanıcının üyeliği Randstad tarafından engellenebilecektir.

5.Kullanıcıların şifrelerinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü münhasıran kendilerine aittir. Randstad, Kullanıcıların şifrelerinin, üyelik hesaplarının, üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde şifrelerinin değiştirilmesinden sorumlu olup, şifrelerinin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri takdirde bu durumdan Randstad’ı derhal haberdar etmekle yükümlüdürler.

B. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI PRENSİBİ

Randstad Türkiye,  sosyal medya veya CV'lerin direkt olarak e-mail adresimize gelmesi yoluyla bizimle paylaşmış olduğunuz  (T.C. kimlik numaranız da dahil) tüm kişisel verilerinizi ve/veya potansiyel/mevcut işverenleriniz tarafından tarafımıza iletilen kişisel verilerinizi CRX sistemi üzerinden veya diğer yollarla toplamakta olup, söz konusu verileri korumayı taahhüt eder. Kişisel bilgileriniz en hassas şekilde korunmakta ve 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır.

Bu Prensip, bizim kim olduğumuzu, ne amaçla bilgilerinizi kullanabileceğimizi, nasıl ele alacağımızı/işleyeceğimizi, kimler ile paylaşabileceğimizi (müşteriler vb.), kişisel verilerin nerelere yükleneceğini veya nerelerden ulaşılabileceğini (Randstad elektronik database/CRM) ve haklarınızın neler olduğunu açıklamaktadır.

Kişisel bilgilerini tuttuğumuz tüm bireyler bu Prensip kapsamında değerlendirilirler. Bu bireyler geçici süreli çalışan, belirsiz süreli şirket çalışanı, aday, danışman, müşteri kontağı, tedarikçi kontağı veya herhangi bir gerçek kişi olabilir.

Randstad Türkiye, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi korumayı taahhüt eder. Kişisel bilgileriniz en hassas şekilde korunmakta ve 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun ele alınmaktadır.

Apa Giz Plaza Büyükdere Cad. No:191 K:1 D:2 34330 Levent İstanbul adresinde bulunan Randstad İnsan Kaynakları (bu prensipte Randstad Türkiye olarak anılacaktır), aşağıda tanımlanan amaçlar için kişisel bilgilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde kullanacaktır.

Benim bilgilerime neden ihtiyacınız var?

Kişisel bilgilerinizi sadece Randstad Türkiye (dahili) ve/veya müşteri tarafı (harici) işe alım ve yerleştirme (geçici veya kalıcı işe yerleştirme hizmetleri vb.), iş sözleşmesi hazırlama, bordrolama ve/veya diğer İK çözümleri (yeni işe yerleştirme-outplacement, değerlendirme-assessment vb.) ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kullanacağız. Şu nedenlerle yasal olarak kişisel bilgilerinizi kullanmak zorundayız:

Yasal veya sözleşmesel konularda, size ve müşterilerimize hizmetlerimizi sunabilmek için kişisel bilgilerin sağlanması gerekmektedir, Veri konusu kişinin kişisel bilgilerinin sağlanmasının zorunlu olduğu konular. Kişisel bilgilerinizi bu Prensip kapsamında açıklanan amaçlar dışında, öncesinde sizi bilgilendirmeden, ve onayınızı almadan kullanmayacağız.

Bilgilerimi nasıl kullanacaksınız?

Adayın kişisel bilgileri aramızda hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerimiz ile işe alım ve yerleştirme hizmeti kapsamında paylaşılmaktadır. Müşteri tarafından aksi talep edilmedikçe ilgili müşteriye yönlendirmeden önce adaya bu müşterinin kim olduğu bilgisini veririz. Ancak özelliklerinize uygun ve ilgileneceğinizi düşündüğümüz iş fırsatları için isminiz gizlenmiş olarak bilgilerinizi onayınızı almadan da müşteri firmalar ile paylaşabiliriz. Dolayısı ile, kişisel verilerinizi Randstad Türkiye ile paylaşarak, bu verilerin Randstad Türkiye tarafından aramızda hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerimiz, iş ortaklarımız veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılmasına ya da clouda aktarılmasına izin vermiş oluyorsunuz. Bu konuda izin vermek istemiyor iseniz, Randstad Türkiye hizmetlerini kullanmamanızı ve kişisel verilerinizi Randstad Türkiye ile paylaşmamanızı öneririz.

Bilgilerimi ne kadar süre saklayacaksınız?

Mevzuatla getirilen yasal saklama süreleri saklı kalmak koşulu ile; kişisel bilgileriniz, CV’nizi almamızdan, profilinizde güncelleme yapılmasından veya bir iş fırsatı ile ilgili son görüşmemizden, vb. gibi aktivitelerin hangisi en son gerçekleşmiş ise, bu tarihten itibaren 5 yıl saklanacaktır. Bizimle veya bizim aracılığımız ile bir iş sözleşmesi yapmanız durumunda, ilgili kanun ve hükümler gereğince üçüncü taraflara karşı sorumluluklarımızı (vergi ve sosyal güvenlik hükümleri vb.) tam olarak yerine getirebilmemiz için gerekli olan süre boyunca bilgilerinizi tutmamız gerekmektedir. Bunun haricinde, yasal bir yükümlülüğümüz olmaması kaydıyla, 5 yıldan daha önce de bilgilerinizi silmemiz için bize başvurabilirsiniz.

Bilgilerimi başkaları ile paylaşacak mısınız?

Kişisel bilgilerinizi aramızda hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerimiz, iş ortaklarımız, aramızda hizmet sözleşmesi bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız (eğitim enstitüleri vb.) veya ilgili kamu kurumları ile paylaşabiliriz veya clouda aktarabiliriz. Dolayısı ile kişisel verilerinizi Randstad Türkiye ile paylaşarak, bu verilerin Randstad Türkiye tarafından Türkiye içerisindeki veya dışındaki müşterilerimiz, iş ortaklarımız, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılması veya kişisel verilerinizin yurtiçine ve/veya yurtdışına aktarılmasına onay vermiş oluyorsunuz.

Haklarım nelerdir?

Herhangi bir zaman, bizden şunu talep edebilirsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan diğer haklar.

Haklarınızın yerine getirilmesi için, talebiniz ile hassasiyetle ilgileneceğiz. Sizin bilgilerinizi başkası ile paylaşmamamız için, sizden kimlik kontrolü isteyebiliriz! Ayrıca, başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.

Şunu bilmelisiniz ki, bazı durumlarda (yasal gereklilikler vb.) talebinizi hemen yerine getiremeyebiliriz. Ancak, her halükarda, talebiniz ile ilgili sizi bir ay içerisinde bilgilendireceğiz.

Konu ile ilgili yazılı olarak Apa Giz Plaza Büyükdere Cad. No:191 K:1 D:2 34330 Levent İstanbul adresine,  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya elektronik posta adresi kullanmak suretiyle ise Randstad Türkiye (info@randstad.com.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Onayımı daha sonra geri çekebilir miyim?

Her zaman onayınızı geri çekebilirsiniz. Ancak şunu bilmelisiniz ki, onayınızı geri çekmenizden önceki işlemlerin ve sözleşmesel veya Randstad Türkiye’yi ilgilendirebilecek yasal nedenlerle daha sonra yapılacak işlemlerin yasal meşruiyeti değişmeyecektir.

Onayınızı geri çekme talebiniz için yazılı olarak Apa Giz Plaza Büyükdere Cad. No:191 K:1 D:2 34330 Levent İstanbul adresine,  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya elektronik posta adresi kullanmak suretiyle ise Randstad Türkiye (info@randstad.com.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerimin kullanılmasına itiraz edebilir miyim?

Bilgilerinizin Randstad Türkiye tarafından direkt pazarlama amaçlı kullanılması durumunda, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

Halen sorum bulunmakta….

Bu prensip veya gizlilik hakkında sorunuz olması durumunda veya haklarınızı kullanmak için, Apa Giz Plaza Büyükdere Cad. No:191 K:1 D:2 34330 Levent İstanbul adresine,  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya elektronik posta adresi kullanmak suretiyle ise  Randstad Türkiye (info@randstad.com.tr) ile iletişime geçin.

C.FİKRİ HAKLAR

1.Sitenin alan adı ve Kullanıcı hesapları da dahil olmak üzere Sitede yer alan tüm alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Randstad’a aittir. Kullanıcıların, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Bu itibarla Kullanıcı herhangi bir nedenle üyelikten çıkması/çıkarılması halinde alt alan adının farklı üyelerce kullanılabileceğini ve bu kullanıma ilişkin herhangi bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

2.İnternet Sitesi herkese açık, aleni bir sitedir. Site içeriğinde mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler Randstad’ın önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz yahut iltibasa neden olacak şekilde benzeri oluşturulamaz. Sitenin tüm içeriği (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veri tabanı, tasarım, yazılım ve sair Site içeriğine ilişkin unsurlar) Randstad’ın fikri ve sınai mülkiyetindedir; Kullanıcı, söz konusu eser niteliğini haiz tüm bu içerik üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. İşbu taahhüt Kullanım Şartları kapsamında tesis edilen taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak üyelik feshinde ve/veya sona ermesinden sonra da yürürlüğünü devam ettirecektir. İnternet Sitesinin içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) izinsiz kullanımı fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

3.Yukarıdakilere ilaveten Kullanıcı, Sitede yer alan içerikleri satamaz, reklam ve benzeri amaçlar doğrultusunda kullanamaz ve bu içerikler üzerinde üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde tasarrufta bulunamaz.

4.Kullanıcı, Siteyi kullanırken halihazırda yürürlükte olan mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girebilecek olan mevzuata ve Randstad’ın Siteye ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere ve işbu Kullanım Şartları hükümlerine uymayı kabul ederler. Bu sayılanlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı, Randstad’ın bu nedenle muhatap alınıp, herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, Randstad’ın tüm zararını ilk talepte, ferileriyle birlikte tazmin etmekle yükümlüdür.

D.ÇEREZ UYGULAMALARI, REKLAMLAR VE DİĞER SİTELER

1.Kullanıcı, Siteyi ziyaret ettiği süre boyunca Randstad, “cookie” olarak da adlandırılan çerezleri veya Site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verilerini (Google adwords remarketing kampanyaları ve SEO çalışmaları dahil) bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir. İşbu Kullanım Şartlarını kabul ederek, söz konusu çerez (cookie) uygulamasına onay verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

2.Randstad ayrıca, zaman zaman Siteye, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri reklam amacı ile dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelere ilişkin uygulamaların, site güvenliklerinin kontrolümüz altında olmadığını ve bu Kullanım Şartlarının diğer siteler bakımından geçerli olmadığını beyan ederiz. Bu itibarla diğer internet sitelerinin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını tespit edebilmeniz için ilgili sitelere ait kullanım koşulları incelenmelidir. Randstad diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. 

3.Site, üzerinde kontrolümüzün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu internet sitelerinin de gizlilik kurallarından ve kullanım koşullarından sorumlu olmadığımızı hatırlatır; söz konusu sitelere ait kullanım koşullarını ve gizlilik kurallarını incelemenizi öneririz.

E.ÜYELİKTEN ÇIKMA / ÇIKARILMA

1.Kullanıcı, üyeliğinin tüm Kullanım Şartlarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Kullanıcının, Kullanım Şartlarını ihlal etmesi nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Randstad’a karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Randstad’ın Kullanıcılara ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

2.Randstad, aşağıda sayılan hallerle sınırlı olmaksızın, Kullanım Şartlarının ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcının Siteyi kullanımını engelleyebilir, üyeliği askıya alabilir yahut üyeliği iptal edebilir:

• Kullanıcılar tarafından kayıt esnasında girilen bilgilerin veya daha sonra Siteye eklenen içeriklerin toplumun genel ahlak kurallarına, etiğe, mevcut mevzuat hükümlerine uymayan metin, fotoğraf veya görseller içermesi,

• Kullanıcının Site tarafından yürütülen herhangi bir programın işlemesine herhangi bir araç veya yazılım kullanarak müdahale etmesi veya müdahale etmeye teşebbüste bulunması, Sitenin tam ve gereği gibi çalışmasını engelleyecek virüs yayması, yazılıma ilişkin Randstad’a ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi, tersine mühendislik uygulaması,

• Kullanıcıya tahsis edilen şifrenin üçüncü şahsa ifşa edilmesi veya şifrenin herhangi bir izinsiz amaç için kullanılması yahut şifrenin yetkili olmayan kişilerce kullanıldığının anlaşılması,

• Kullanıcının Site veri tabanında yer alan diğer Kullanıcılara ait bilgileri herhangi bir şekilde ifşa etmesi, değiştirmesi, kopyalaması veya çoğaltması, başka Kullanıcılara ait bilgileri silmesi.

3.Kullanıcı Randstad’ın üyeliğini askıya alması yahut iptal etmesi halinde Randstad’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen beyan ve taahhüt eder.

4.Kullanıcı, üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kolayca kapatabilir.

F.GARANTİDEN FERAGAT

Randstad, Sitenin hatasız çalışacağını, Sitenin veya sunucularının bilgisayar virüsleri veya diğer zararlı mekanizmalar içermeyeceğini garanti etmemektedir. İnternet Sitesini kullanmanızın Kullanıcı donanımına ve sair materyallere zarar vermesi halinde ilgili maliyetlerden Randstad sorumlu olmayacaktır. İnternet Sitesi ve içerik hiçbir garanti söz konusu olmaksızın olduğu gibi sunulmaktadır. Randstad’ın sorumlu tutulamayacağı hususlarda Randstad’ın muhatap olarak alınması halinde Randstad tüm talep ve ödemeleri ferileri ile birlikte Kullanıcıya rücu edebilecektir.

G.GENEL ŞARTLAR

1.Kullanım Şartlarından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

2.Taraflar, Kullanım Şartlarından doğabilecek ihtilaflarda, Randstad’ın kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları, log ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler, Kullanıcının Siteye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Randstad’ın bu Kullanım Şartlarında belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcının iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı üyelik bilgilerini uygun şekilde güncelleyecektir. Aksi takdirde; Kullanıcının Randstad’a bildirdiği iletişim bilgilerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Randstad’ın iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, ilgili değişiklik işbu Kullanım Şartlarına aktarılacaktır.

Randstad’ın iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: Apa Giz Plaza Büyükdere Cad. No: 191 K: 1 D: 2&3 34330 Levent İstanbul

E-posta: info@randstad.com.tr

Telefon: 0 212 282 82 12

4.Kullanım Şartlarının herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

5.Randstad’ın Kullanım Şartlarından kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması veya bunlara aykırı hareket etmesi hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

Sitemize gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.