sitemizin kullanım şartları

kullanım şartları

 

www.randstad.com.tr (“İnternet Sitesi”/”Site”), tüm telif hakları, Randstad Search and Selection Personel Seçme ve Yerleştirme Limited Şirketi’ne, (“Randstad”) ait bir internet sitesidir. İşbu kullanım şartlarında (“Kullanım Şartları”) yer alan kurallar, kullanıcıların, İnternet Sitesini kullanırken uymakla yükümlü olduğu şartları belirlemekte ve açıklamaktadır.

Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Siteyi kullanarak, işbu Kullanım Şartlarının içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Kullanım Şartlarına bağlı kalacağınızı beyan etmektesiniz. Eğer burada belirtilen Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesini ve Randstad’ın sunduğu hizmetleri kullanmamanızı öneririz.

Randstad, Kullanım Şartlarını, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, Kullanım Şartlarını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Burada kullanılan haliyle "Siz”/”Kullanıcı(lar)" terimleri, herhangi bir nedenden dolayı Siteyi ziyaret eden tüm bireyleri, Randstad hizmetlerini kullanmak isteyen adayları ve topluca internet kullanıcılarını ifade etmektedir.

A.ÜYELİK ve ŞİFRE

1.Kullanıcı 18 yaşından gün almış olduğunu veya kanuni temsilcisinin onayı ile işbu Kullanım Şartlarını kabul ettiğini beyan eder.

2.Kullanıcı Siteye girerek öncelikle, e-posta adresi, ad-soyadı, şifre ve talep edilecek diğer kişisel verileri girerek kendisine bir Özgeçmiş (CV) yaratabilir, Sitede bulunan iş ilanlarını inceleyebilir. Belli bir iş ilanına başvurmak istediği zaman, Kullanıcının Siteye üye olması gerekecektir. Kullanıcı, Randstad’ım sekmesinden “Yeni Hesap Oluşturun” butonuna basarak ve kendisinden istenen kişisel bilgilerini sayfaya girerek üyelik işlemini başlatabilir.

3.Kullanıcı, İnternet Sitesine yüklediği kişisel verilerinin doğru ve güncel olmasından sorumludur. Site, Linkedin hesabı ile entegre edilmiştir; dolayısı ile sayılan uygulamalar üzerindeki hesaplardan da alınacak bilgilerle Siteye giriş yapılabilir.

4.Kullanıcının Randstad hizmetlerinden gereği gibi faydalanabilmesi için üye olması gerekmektedir. Sitede Kullanıcı başına sadece tek bir hesaba izin verilmektedir. Bir Kullanıcının birden çok hesabı bulunduğunun tespit edilmesi durumunda Kullanıcının üyeliği Randstad tarafından engellenebilecektir.

5.Kullanıcıların şifrelerinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü münhasıran kendilerine aittir. Randstad, Kullanıcıların şifrelerinin, üyelik hesaplarının, üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde şifrelerinin değiştirilmesinden sorumlu olup, şifrelerinin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri takdirde bu durumdan Randstad’ı derhal haberdar etmekle yükümlüdürler.

B.KİŞİSEL VERİLER

Randstad, Kullanıcılarına ait kişisel verilerin korunması için azami özeni gösterir. Kullanıcı, üyeliği süresince, Randstad tarafından kendisine daha iyi hizmet sunulabilmesi için, İnternet Sitesine girdiği kişisel verilerinin işlenmesine, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına veya işbu Kullanım Şartları kapsamında yurtdışına çıkarılmasına izin verdiğini, bu iznin dilediğinde ve ücretsiz olarak geri alınabileceğine dair Randstad tarafından bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, Siteye Linkedin veya herhangi başka bir sosyal medya hesabı ile üye oluyorsa, bu hesapların profilinde yer alan ve bu uygulamalara üye olunurken Kullanıcı tarafından iletilen bilgilere (yaş, cinsiyet vb.) Randstad’ın da erişim sağlayabileceğini kabul etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı Kişisel Verilerin Korunması Prensibinden temin edebilirsiniz.

C.İÇERİK

1.Site kapsamında verilen hizmetler dahilinde Kullanıcının (i) aday olması halinde, işbu Kullanım Şartları ile Randstad’ın kendisine herhangi bir iş taahhüdü, kar garantisi ve sair bir iş güvencesi taahhüdü sunmadığını, (ii) çalışan arayan işveren olması halinde ise işbu Kullanım Şartları ile Randstad’ın kendisine herhangi bir iş taahhüdü, kar garantisi taahhüdü sunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

2.Kullanıcı tarafından Siteye eklenen, yüklenen, her türlü içeriğin yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin sorumluluk tamamen Kullanıcıdadır. Randstad, mevzuata, genel ahlaka ve etiğe aykırı eklenmiş herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahip olup, böyle bir durumda Kullanıcı, Randstad’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul etmiştir.

3.İnternet Sitesi yanlışlıklar, yazım ve yazılım hataları içerebilir. Randstad, İnternet Sitesinin ve/veya içeriğinin doğruluğuna, güvenilirliğine, eksiksizliğine ve/veya kesintisizliğine ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcının İnternet Sitesinden elde ettiği hiçbir bilgi veya görüş, Randstad tarafından Kullanım Şartlarında açık bir şekilde belirtilmedikçe, herhangi bir konuda garanti olarak addedilmeyecektir. 

4.Randstad, Kullanıcının bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermektedir. Ancak internet sitesi herkesin kullanımına açık bir alan olup; verilerin saklandığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi gibi nedenlerle Kullanıcı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Randstad’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, Kullanıcı, Siteyi her ziyaret ettiğinde, lokasyon konum bilgilerinin, bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgilerin otomatik olarak Site tarafından kaydedilmekte olduğunu ve bu bilgilerin Randstad tarafından Kullanıcının kişisel bilgileri ile ilişkilendirilebileceğini, bu kapsamda söz konusu kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğini peşinen kabul eder.

D.FİKRİ HAKLAR

1.Sitenin alan adı ve Kullanıcı hesapları da dahil olmak üzere Sitede yer alan tüm alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Randstad’a aittir. Kullanıcıların, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Bu itibarla Kullanıcı herhangi bir nedenle üyelikten çıkması/çıkarılması halinde alt alan adının farklı üyelerce kullanılabileceğini ve bu kullanıma ilişkin herhangi bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

2.İnternet Sitesi herkese açık, aleni bir sitedir. Site içeriğinde mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler Randstad’ın önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz yahut iltibasa neden olacak şekilde benzeri oluşturulamaz. Sitenin tüm içeriği (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veri tabanı, tasarım, yazılım ve sair Site içeriğine ilişkin unsurlar) Randstad’ın fikri ve sınai mülkiyetindedir; Kullanıcı, söz konusu eser niteliğini haiz tüm bu içerik üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. İşbu taahhüt Kullanım Şartları kapsamında tesis edilen taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak üyelik feshinde ve/veya sona ermesinden sonra da yürürlüğünü devam ettirecektir. İnternet Sitesinin içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) izinsiz kullanımı fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

3.Yukarıdakilere ilaveten Kullanıcı, Sitede yer alan içerikleri satamaz, reklam ve benzeri amaçlar doğrultusunda kullanamaz ve bu içerikler üzerinde üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde tasarrufta bulunamaz.

4.Kullanıcı, Siteyi kullanırken halihazırda yürürlükte olan mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girebilecek olan mevzuata ve Randstad’ın Siteye ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere ve işbu Kullanım Şartları hükümlerine uymayı kabul ederler. Bu sayılanlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı, Randstad’ın bu nedenle muhatap alınıp, herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, Randstad’ın tüm zararını ilk talepte, ferileriyle birlikte tazmin etmekle yükümlüdür.

E.ÇEREZ UYGULAMALARI, REKLAMLAR VE DİĞER SİTELER

1.Kullanıcı, Siteyi ziyaret ettiği süre boyunca Randstad, “cookie” olarak da adlandırılan çerezleri veya Site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verilerini (Google adwords remarketing kampanyaları ve SEO çalışmaları dahil) bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir. İşbu Kullanım Şartlarını kabul ederek, söz konusu çerez (cookie) uygulamasına onay verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

2.Randstad ayrıca, zaman zaman Siteye, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri reklam amacı ile dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelere ilişkin uygulamaların, site güvenliklerinin kontrolümüz altında olmadığını ve bu Kullanım Şartlarının diğer siteler bakımından geçerli olmadığını beyan ederiz. Bu itibarla diğer internet sitelerinin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını tespit edebilmeniz için ilgili sitelere ait kullanım koşulları incelenmelidir. Randstad diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. 

3.Site, üzerinde kontrolümüzün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu internet sitelerinin de gizlilik kurallarından ve kullanım koşullarından sorumlu olmadığımızı hatırlatır; söz konusu sitelere ait kullanım koşullarını ve gizlilik kurallarını incelemenizi öneririz.

F.ÜYELİKTEN ÇIKMA / ÇIKARILMA

1.Kullanıcı, üyeliğinin tüm Kullanım Şartlarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Kullanıcının, Kullanım Şartlarını ihlal etmesi nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Randstad’a karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Randstad’ın Kullanıcılara ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

2.Randstad, aşağıda sayılan hallerle sınırlı olmaksızın, Kullanım Şartlarının ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcının Siteyi kullanımını engelleyebilir, üyeliği askıya alabilir yahut üyeliği iptal edebilir:

• Kullanıcılar tarafından kayıt esnasında girilen bilgilerin veya daha sonra Siteye eklenen içeriklerin toplumun genel ahlak kurallarına, etiğe, mevcut mevzuat hükümlerine uymayan metin, fotoğraf veya görseller içermesi,

• Kullanıcının Site tarafından yürütülen herhangi bir programın işlemesine herhangi bir araç veya yazılım kullanarak müdahale etmesi veya müdahale etmeye teşebbüste bulunması, Sitenin tam ve gereği gibi çalışmasını engelleyecek virüs yayması, yazılıma ilişkin Randstad’a ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi, tersine mühendislik uygulaması,

• Kullanıcıya tahsis edilen şifrenin üçüncü şahsa ifşa edilmesi veya şifrenin herhangi bir izinsiz amaç için kullanılması yahut şifrenin yetkili olmayan kişilerce kullanıldığının anlaşılması,

• Kullanıcının Site veri tabanında yer alan diğer Kullanıcılara ait bilgileri herhangi bir şekilde ifşa etmesi, değiştirmesi, kopyalaması veya çoğaltması, başka Kullanıcılara ait bilgileri silmesi.

3.Kullanıcı Randstad’ın üyeliğini askıya alması yahut iptal etmesi halinde Randstad’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen beyan ve taahhüt eder.

4.Kullanıcı, üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kolayca kapatabilir.

G.GARANTİDEN FERAGAT

Randstad, Sitenin hatasız çalışacağını, Sitenin veya sunucularının bilgisayar virüsleri veya diğer zararlı mekanizmalar içermeyeceğini garanti etmemektedir. İnternet Sitesini kullanmanızın Kullanıcı donanımına ve sair materyallere zarar vermesi halinde ilgili maliyetlerden Randstad sorumlu olmayacaktır. İnternet Sitesi ve içerik hiçbir garanti söz konusu olmaksızın olduğu gibi sunulmaktadır. Randstad’ın sorumlu tutulamayacağı hususlarda Randstad’ın muhatap olarak alınması halinde Randstad tüm talep ve ödemeleri ferileri ile birlikte Kullanıcıya rücu edebilecektir.

H.GENEL ŞARTLAR

1.Kullanım Şartlarından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

2.Taraflar, Kullanım Şartlarından doğabilecek ihtilaflarda, Randstad’ın kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları, log ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler, Kullanıcının Siteye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Randstad’ın bu Kullanım Şartlarında belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcının iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı üyelik bilgilerini uygun şekilde güncelleyecektir. Aksi takdirde; Kullanıcının Randstad’a bildirdiği iletişim bilgilerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Randstad’ın iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, ilgili değişiklik işbu Kullanım Şartlarına aktarılacaktır.

Randstad’ın iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: Apa Giz Plaza Büyükdere Cad. No: 191 K: 1 D: 2&3 34330 Levent İstanbul

E-posta: info@randstad.com.tr

Telefon: 0 212 282 82 12

4.Kullanım Şartlarının herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

5.Randstad’ın Kullanım Şartlarından kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması veya bunlara aykırı hareket etmesi hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

Sitemize gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.