hakkınızda hangi kişisel verileri topluyoruz?

Müşterilerimizden birinde geçici bir görev için geçici bir işçi olduğunuzda, sizinle ilgili aşağıdakiler gibi kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Kimlik bilgileri – adınızı, iletişim bilgilerinizi (ev adresi, ev telefonu numarası ve cep telefonu numarası dahil), vatandaşlık ve ikamet edilen ülke, doğum tarihi, (istisnai durumlarda) cinsiyet, ve dijital imza ve konuştuğunuz diller.
 • Profesyonel bilgiler - iş unvanınız, açıklaması ve konumu, bölümünüz, profesyonel e-posta adresiniz, mevkiniz ve istihdam durumunuz (tam zamanlı/yarı zamanlı vb.) da dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) işinizle ilgili kişisel verileri işleyebiliriz.
 • Finansal bilgiler - banka hesap numaranız, banka bilgileriniz ve vergi numaranız da dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) finansal bilgileriniz.
 • Maaş bilgileri - tekrar eden ödemeler, yan haklar, bonuslarınız da dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) maaş bilgilerini işleyebiliriz.
 • Performans ile ilgili bilgiler - performans değerlendirmelerinizle ilgili bilgiler de dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) performansla ilgili bilgiler.
 • Disiplinle ilgili bilgiler - varsa, size karşı alınan disiplin tedbirleriyle ilgili bilgiler.
 • Şikayetlerle ilgili bilgiler - Randstad Group şirketlerinde şikayetlerin ve (şüphelenilen) suistimallerin bildirilmesine yardımcı olmak için paydaşların yerel Randstad Group şirketleri seviyesinde yürürlükte olan yerel raporlama mekanizmaları ya da ciddi suistimaller (ispiyonculuk da dahil) için Randstad Group'un raporlama hattı olan Integrity Line aracılığıyla kaygılarını dile getirmelerine olanak tanıyan özel kanallar hazırladık. Bir şikayet bildirimi ya da bir (şüphelenilen) suistimal bildirimi aldığımızda şikayetçi, şikayette yer alan diğer bireyler ve şikayetin ve/veya incelemenin konusu olan diğer kişilerle ilgili kişisel verileri işleyebiliriz. 
 • Devlet tarafından verilen kimlik bilgileri - yasal olarak gerektiğinde vatandaşlık numarası, sosyal sigorta numarası ve sosyal güvenlik numarası da dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) devlet tarafından verilen kimlik bilgileri.
 • Özgeçmişler ve diğer işe alım bilgileri - CV'niz/özgeçmişiniz ve diğer ilgili bilgiler (örneğin fotoğrafınız, mülakat notlarınız ve kapak mektubunda yer alan ya da başvuru sürecinin bir parçası olarak verilen kişisel veriler gibi).
 • Seyahat ve harcama verileri - seyahat programları, otel ve seyahat ödül kartları da dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) seyahat ve konaklama bilgileri ve harcamaları.
 • Bizimle paylaşmayı seçtiğiniz bilgiler - BT desteğini kullandığınızda ya da yardım hattını aradığınızda paylaştığınız bilgiler ve bizimle iletişim sırasında bir web kamerası kullanmanız sırasında aktarılabilecek bilgiler.
 • Araç bilgileri - plakanız, park fişleriniz ve trafik cezalarınız da dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kişisel ya da şirket arabanızla ilgili bilgiler.
 • Fotoğraflar ve video görüntüleri - şirket dışı ya da şirket içi etkinliklere, toplantılara, konferanslara ya da diğer etkinliklere katılırken fotoğraflarınızı ya da videolarınızı işleyebiliriz.
 • Sendika üyeliği - sendika üyeliğinizi gösteren veriler.
 • Aile ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerle ilgili bilgiler - ailenizin yapısı (adlar, cinsiyetler, yaşlar), çocuklar ya da bakmakla yükümlü olunan kişilerle ilgili "özel gereksinimler" ya da eğitim gereksinimleri, yaşlı ebeveynlerin özel ihtiyaçları, acil iletişim bilgileri de dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ailenizle ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerle ilgili bilgiler.
 • Kimlik/erişim kontrol kartları ile ilgili bilgiler - personel kimlik ve erişim kontrol kartları, adınızı, fotoğrafınızı, çalışan numaranızı içerebilir ve kayıttaki diğer detaylarla (departman, telefon numarası, araç plakası) ilişkilendirilebilir.
 • Kapalı Devre Kamera (CCTV) görüntüleri - Kapalı devre güvenlik sistemlerimizi kullanılarak elde edilen görüntülerinizi işleyebiliriz.
 • Anket sonuçları - personel anketlerindeki sorulara verdiğiniz yanıtları işleyebiliriz.
 • Randstad cihazlarını, yazılımlarını kullanmanız ve Randstad ağına erişiminizle ilgili bilgiler - ister iş yerinde, ekipmanlarımızda veya diğer bir şekilde ağlarımız üzerinden olsun internet tarama geçmişiniz, e-posta, internet ve sosyal medya kullanımınız da dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) cihazlarımızı, yazılımlarımızı kullanmanız ve ağlarımıza erişmenizle ilgili bilgileri işleyebiliriz.
 • Ziyaretçi bilgileri - binalarımıza girdiğinizde, güvenlik nedenlerinden dolayı adınızı, iletişim bilgilerinizi, arabanızın plaka numarasını, diğer kimlik bilgilerinizi vb. toplayabiliriz. Yasal olarak bunu yapmamızın gerekli olduğu durumlarda, sağlık ve güvenlik nedenleriyle sağlığınızla ilgili bilgileri (viral enfeksiyonlar, grip vb. ile ilgili bilgiler dahil) açıklamanızı da isteyebiliriz.
 • Özel veri kategorileri, örneğin:
  • Sağlıkla ilgili bilgiler - yasal olarak gerektiğinde yaralanmalar ve maruz kalmalar, kaza raporları, sakatlık, hastalık ve devamsızlıklar ve doğum izni dahil olmak üzere (sınırlama olmaksızın) sağlık ile ilgili bilgiler.
  • Etnik köken - yasal olarak gerektiğinde, etnik kökeninizi gösteren bilgiler.

Bu özel veri kategorilerini işlediğimiz kapsamda bu bilgileri, bu bildirim ve yürürlükteki yasalarla uyumlu bir şekilde koruyacak, güvenceye alacak ve kullanacağız.

Size yönelik ticari yaptırımlarla ilgili bilgiler - siyasi nüfuza sahip kişi, özel atanmış bir vatandaş ya da başka bir şekilde yürürlükteki yasalara ya da düzenlemelere göre yaptırımlara tabi bir kişi olup olmadığınızı doğrulayabiliriz.

kişisel verileriniz bize neden gerekli?

Randstad kişisel verilerinizi yalnızca aşağıda belirtilen amaçlar için işler:

- Genel İK yönetimi ve idari amaçlar (iş gücü yönetimi dahil): İşleme, geçici işçinin istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir, ve/veya İstihdam ve sosyal güvenliğe ilişkin yasal yükümlülüklere uyum için işleme gereklidir;

- Ücret, maaş ve harcamaların geri ödenmesi (müşterilere raporlama ve fatura etme dahil): İşleme, geçici işçinin istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir, ve/veya İstihdam ve sosyal güvenliğe ilişkin yasal yükümlülüklere uyum için işleme gereklidir;

- Sigorta, emeklilik ve diğer yan haklar: İşleme, geçici işçinin istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir, ve/veya İstihdam ve sosyal güvenliğe ilişkin yasal yükümlülüklere uyum için işleme gereklidir; 

- Performans yönetimi, kariyer gelişimi ve eğitim: İşleme, geçici işçinin istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir, ve/veya İşleme, çalışanların gelişimi ve eğitimi de dahil olmak üzere Randstad'ın gözettiği meşru menfaatler için gereklidir; 

- Filo yönetimi: İşleme, geçici işçinin istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir, ve/veya

İşleme, varlıklarımızı korumak dahil olmak üzere Randstad'ın gözettiği meşru menfaatler için gereklidir;

- Disiplin ve şikayet yönetimi, incelemeler, temyiz (şikayetlerin yönetimi de dahil) ve Randstad'ın suistimal bildirim prosedürü üzerinden yapılan bildirimlerin ele alınması: Şirket varlıklarının korunması, yasal çıkarların korunması ve yasal iddiaların/ihtilafların yönetilmesi dahil olmak üzere Randstad tarafından izlenen meşru menfaatler için işleme gereklidir;

- Anlaşmazlık yönetimi ve davalar: Şirket varlıklarının korunması, yasal çıkarların korunması ve yasal iddiaların/ihtilafların yönetilmesi dahil olmak üzere Randstad tarafından izlenen meşru menfaatler için işleme gereklidir; 

- Health and safety management: İşleme, geçici işçinin istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir, ve/veya İstihdam ve sosyal güvenlik yasal yükümlülüklerine uyum için işleme gereklidir.

Yukarıdaki temellere dayanmıyorsa: İşleme, çalışanlarının, şirket varlıklarının, yasal menfaatlerinin korunması ve yasal talepleri/anlaşmazlıkları yönetmek de dahil olmak üzere Randstad'ın gözettiği meşru menfaatler için gereklidir; ya da

Veri Sahiplerinin hayati menfaatlerinin korunması için gereklidir;

- Tatillerin, izinlerin ve diğer devamsızlıkların yönetilmesi: İşleme, geçici çalışanın istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir, ve İşleme, iş yerindeki verimliliği iyileştirmek ve işinin doğru şekilde yürütülmesi dahil olmak üzere Randstad'ın gözettiği meşru menfaatler için gereklidir;

- İşgücü, vergi ve sosyal güvenlik yasaları ve diğer yasal ya da düzenleyici gereksinimlere (örn. fırsat eşitliği ve işyerinde çeşitlilik gereksinimleri) ile uyum: İstihdama uyum ve çalışma, vergi, sosyal güvenlik ve diğer yasa ve yönetmelikler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimize uyum için işleme gereklidir;

- BT desteği: İşleme, geçici işçinin istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir; ve/veya

İşleme, varlıklarımızı korumak ve bilgi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak dahil olmak üzere Randstad'ın gözettiği meşru menfaatler için gereklidir;

- Tesisler, güvenlik ve acil durum planlama amaçları: İşleme, geçici işçinin istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir; ve/veya İşleme, varlıklarımızı, tesislerimizi, bilgi sistemlerimizi ve çalışanlarımızı korumak ve güvenceye almak da dahil olmak üzere Randstad'ın gözettiği meşru menfaatler için gereklidir;

- Ağ ve cihaz kullanım optimizasyonu ve ilgili güvenlik kontrolleri (şirket ağ erişimi ve kimlik doğrulama dahil): İşleme, geçici işçinin istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir; ve/veya İşleme, varlıklarımızı korumak ve bilgi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak dahil olmak üzere Randstad'ın gözettiği meşru menfaatler için gereklidir;

- Dolandırıcılık ve diğer suçların önlenmesi, tespiti ve soruşturulması,ve yaptırım rejimlerine (siyasi nüfuza sahip kişiler, özel atanmış vatandaşların tespit edilmesi ve yaptırımlar listelerine göre taramalar dahil) uyulması: Şirket varlıklarının korunması, yasal çıkarların korunması ve yasal taleplerin/ihtilafların yönetilmesi dahil olmak üzere Randstad'ın gözetmekte olduğu meşru menfaatler için işleme gereklidir; ve/veya Yasal yükümlülüklerimizi (yetkililer veya idareler geçici bir işçi hakkında bilgi istediğinde dahil) yerine getirebilmemiz için işleme gereklidir;

 

- Acil durum ve afet yönetimi: Yetenek güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere Randstad tarafından gözetilmekte olan meşru bir menfaate dayalı olarak; ve Yerel zorunlu yasa gereği yukarıdaki gerekçenin mümkün olmadığı durumlarda, bu sadece sınırlı durumlarda rızaya dayandırılabilir; 

- Yer değiştirme, hareketlilik ve seyahat yönetimi: İşleme, geçici işçinin istihdam sözleşmesinin gerçekleştirilmesi için gereklidir; ve/veya İşleme, iş yerindeki verimliliği iyileştirmek ve işinin doğru şekilde yürütülmesi dahil olmak üzere Randstad'ın gözettiği meşru menfaatler için gereklidir; 

- Randstad politika ve prosedürlerine uyumu izlemek ve uygulamak için: Varlıklarımızın korunması ve bilgi sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere Randstad'ın gözetmekte olduğu meşru menfaatler için;

- Bizim için geçerli olan yasal yükümlülüklere uyumluluğu (bizimle yaptığınız sözleşmede belirtilen gereklilikler dahil) izlemek ve uygulamak: Şirket varlıklarının korunması, yasal çıkarların korunması ve yasal iddiaların/ihtilafların yönetilmesi dahil olmak üzere Randstad tarafından izlenen meşru menfaatler için işleme gereklidir;

- İşe alım ve görevlendirme: (a) eşleştirme sırasında veya sizinle bir iş sözleşmesi yaptığımızda hizmetlerimiz için (ön) sözleşmeden doğan gereklilik (örn. web sitesindeki Hüküm ve Koşullar aracılığıyla), bu sözleşmeyi hazırlayabilmek ve daha sonra onu doğru bir şekilde uygulayabilmek için bazı verilere ihtiyacımız var;

(b) Yerel süreç, (a) kapsamında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme ilişkisi oluşturmayacaksa veya geçerli yasa aksini öngörüyorsa, istisna, bir ilişki kurma ve sürdürme meşru menfaatimize dayanabilir;

(c) (a) ve (b)'nin mümkün olmadığı veya yerel zorunlu yasanın gerektirdiği hallerde, yalnızca sınırlı durumlarda bu bir rızaya dayandırılabilir;

- Çalışan anketleri, istatistiksel amaçlar: İhtiyaçlarını daha iyi anlamak için geçici işçilerimizi araştırma, hizmetlerimizi geliştirme ve geçici işçilerimizle ve onların çalıştığı müşterilerle iyi bir ilişki kurma ve sürdürme konusundaki meşru menfaatimize dayanarak;

- Etkinlikler: Geçici işçiler topluluğuyla ve geçici işçilerimizin çalıştığı müşterilerle daha iyi bir ilişki kurmak ve bu ilişkiyi sürdürmek için etkinlikler düzenlemeye yönelik meşru menfaatimize dayanarak;

- Çalışanların meslek birliklerine üyeliklerini yönetmek: İşleme, iş yerindeki verimliliği iyileştirmek ve işinin doğru şekilde yürütülmesi dahil olmak üzere Randstad'ın gözettiği meşru menfaatler için gereklidir;

- İç ve dış denetimleri gerçekleştirmek: İşyerinde verimliliğin artırılmasını ve yasalara ve düzenlemelere uyum da dahil olmak üzere iş faaliyetlerinin uygun şekilde yürütülmesi gibi Randstad'ın gözetmekte olduğu meşru menfaatler için işleme gereklidir;

- Kurumsal işlemleri (birleşmeler, satın almalar ve ayrılmalar dahil) gerçekleştirmek: Randstad'ın birleşmeler, satın almalar ve ayrılmalar yoluyla işini geliştirmeye yönelik menfaatleri de dahil olmak üzere Randstad'ın gözettiği meşru menfaatler amacıyla işleme gereklidir;

kişisel verilerinizi ne kadar süre saklarız?

Kişisel verilerinizi VERBIS’teki kaydımızda görebileceğimiz “Süreler” bölmesi altındaki süreler boyunca saklamaktayız.