kurumsal yönetim dürüstlük, şeffaflık, açıklık

Güçlü kurumsal yönetim, randstad'ın temel değerleriyle uyumlu olduğu gibi, şirket kültürünün, çalışan davranışlarının ve yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır.

iş ilkelerimiz

Değerlerimiz etrafında şekillenen ilkelerimiz, doğru olanı yapmamızda bize yol gösterir.

daha fazla

prosedür özetleri

Şirketin ve tüm çalışanlarının uyması gereken ilkeleri, bir seri prosedürler şeklinde belirlemiştir. Bu prosedürler, ilgili tüm kişi ve taraflara rehberlik eder.

daha fazla

suistimal bildirim prosedürü

Randstad, çalışanlarından her zaman kendi çalışma ilkelerine uygun bir şekilde davranmalarını bekler. 

daha fazla

insan hakları

Randstad olarak, temel değerlerimiz ve Human Forward stratejimiz doğrultusunda herkese haysiyeti korunarak ve saygıyla muamele edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

daha fazla