Randstad ayrıca şirket dışındaki ilişkilerinden de sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Randstad, adayları, tedarikçileri, müşterileri ve diğer iş ortakları ile olan ilişkilerinde, iş ilkelerini savunmaya çabalamakta ve çalışma dünyasındaki paydaşlarla aktif diyalogu teşvik etmektedir.İş ilkeleri asgari standartlarımızdır, fakat bunlara ilave olarak bütün kanunlar, insan hakları ilkeleri ve Randstad dahili politikaları ve prosedürlerine her zaman uymalıyız; hiç kimse bunları ihlal etme yetkisine sahip değildir. İş ilkeleri yerel kanunlarla çakışıyorsa, o zaman iş ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye çabalarken yerel kanunlar dikkate alınmalıdır. İş ilkelerinden bazıları, gerektiğinde ayrı Randstad Politikaları ve Prosedürleri kapsamında daha detaylı açıklanacaktır.

bilmek:

Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

 • İşimizle ilgili kanunları, uluslararası insan hakları ilkelerini ve Randstad dahili politikaları ve prosedürlerini biliriz ve bunlara uyarız.
 • Rekabet ve anti-tröst kanunlarını biliriz ve bunlara uyarız.
 • Randstad hisseleri veya menkul kıymetleri ile ilgili içeriden öğrenenlerin ticareti ve suistimali ile ilgili kanunları biliriz ve bunlara uyarız.
 • Kayıtlarımızın (kişisel bilgiler içerenler dahil) kanunlara uygun olarak oluşturulması, kullanılması, saklanması ve imha edilmesini sağlarız.

hizmet etmek:

Sektörümüzün temel gereksinimlerinin çok üzerinde bir mükemmeliyetçi hizmet anlayışı ile başarıya ulaşırız.

 • İşlerimizi dürüstçe ve ahlak kurallarına uygun bir şekilde yerine getiririz ve Randstad şirketinin menfaatleri ile kişisel menfaatlerimiz arasında bir çıkar çatışması veya çatışma izlenimi ortaya çıkmasına neden olabilecek durumlardan kaçınırız.
 • Rüşvet teklif etmeyiz, ödemeyiz veya kabul etmeyiz ya da nüfuzu kötüye kullanma sonucunu doğurabilecek hediyeler veya ikramlar teklif etmeyiz veya vermeyiz.
 • Nüfuzu kötüye kullanma sonucunu doğurabilecek veya böyle bir izlenim verebilecek hediyeler veya ikramları kabul etmeyiz.

güvenmek:

Herkese saygılıyız. ilişkilerimize değer veririz ve insanlara iyi davranırız.

 • Başkalarına dürüst davranırız, dikkatli hareket ederiz ve insan haklarına saygı gösteririz. Hiçbir şekilde tehdit veya tacize müsamaha göstermeyiz.
 • Mahremiyet hakkına saygı gösteririz, gizli bilgilerin gizli biçimde tutulmasını sağlarız ve başkalarının gizli bilgilerini kötüye kullanmayız.
 • Randstad malını ve mülkünü kişisel amaçlarla kötüye kullanmayız.

tüm menfaatlerin eşzamanlı olarak desteklenmesi:

Büyük resme bakarız ve sosyal sorumluluklarımızı ciddiye alırız. Ticari faaliyetlerimiz her zaman bir bütün olarak topluma fayda sağlamalıdır.

 • Çeşitliliğe değer veririz ve yaş, renk, sakatlık, cinsiyet, medeni durum, uyruk, ırk,din veya cinsel tercih ya da başka önemsiz veya yasadışı özelliklere dayanarak ayrımcılık yapmayız.
 • Terör veya başka suç faaliyetleri ile ilgisi bulunan kimseleri işe almayız.
 • Kamu veya özel görevlere aday olanlara, siyasi partilere veya başka siyasi menfaatlere katkıda bulunmayız.

mükemmellik çabası:

Her zaman gelişim ve yenilik peşindeyiz. Müşterilerimiz ve adaylarımızı yaptığımız her şeyde en küçük detaya kadar memnun etmek için buradayız. Bu bize avantaj sağlamaktadır.

 • İşlerimizde kurumsal çalışanlarımız kadar geçici işçilerimizin de sağlık ve güvenliğini birinci önceliğimiz olarak görürüz.
 • Tam, dürüst, zamanlı, doğru ve anlaşılır sözleşmeler, kayıtlar ve mali bilgiler sürdürür ve sunarız.
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkisini göz önünde bulundururuz ve bunu en aza indirmeye çalışırız.

Bu iş ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda, çalışanlar endişelerini öncelikli olarak belirlenen görevliler, şikayet masaları, vb. gibi yerel yönetim hatları veya yerel sorumlular aracılığıyla normal (yerel) ihbar kanalları ile bildirmelidir. Yönetime bildirim genellikle en hızlı ve en tercih edilen yoldur ve Randstad Grubu bünyesinde açık ve şeffaf bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkı sağlamak için en iyi yoldur.

Yerel bildirim kanallarının yetersiz veya etkisiz olabileceği durumlarda, suistimal bildirim prosedürü kullanılmalıdır fakat bu prosedür son çare olarak düşünülmelidir. Bu prosedüre uygun olarak bildirilen tüm endişeler kesinlikle gizli tutulacaktır ve iyi niyetle şikayetini dile getiren bir çalışana karşı misilleme olmayacağına dair garanti verilecektir.

İhbarlar en kısa sürede soruşturulacak ve sorunların tatmin edici bir şekilde çözümü için gerekli olduğunda düzeltici önlemler alınacaktır. Suistimal bildirim prosedürü kapsamındaki ihbarlar isimsiz olarak da yapılabilmesine karşın, şikayetçinin kimliğini açıklaması ihbarın soruşturulmasında büyük katkı sağlamaktadır.