Randstad'ın SEO Economic Research tarafından yapılan yeni araştırma yayını "Bridging The Gap" Avrupa istihdam piyasalarındaki mevcut ve oluşabilecek sorunları inceledi ve bu sorunları çözmek için tavsiyeler sundu.

AB tarafından 2010 için belirlenen "Lisbon İstihdam Hedefleri" -işgücüne katılımın arttırılması ve işsizliğin azaltılması- yakalanamadı. 2010 hedefi işsizlik oranını oldukça iddialı olan %4'e çekebilmekti. AB bunu başaramadı. Ancak "Bridging The Gap" araştırmasına göre istihdam piyasalarında esnekleşme reformları gerçekleşmiş olan ülkeler diğerlerine kıyasla önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiler.

Araştırmada Avrupa'da işgücü açığının 2050 yılında %15 civarında olacağı söyleniyor. yani Avrupa yaşlanan nüfusundan dolayı 2050 yılıda 35 milyon kişilik bir işgücüne ihtiyaç duyuyor olacak. Uzmanlara göre bu kadar büyük bir işgücü açığı sayısal anlamda doldurulabilse bile vasıfsal anlamda ihtiyaçların karşılanması mümkün değil. Önerilen çözüm ise işgücüne katılımın, verimliliğin ve işgücü göçünün arttırılması...

İşgücüne daha fazla katılım sağlamak ve verimliliği arttırmak için Avrupa'da işverenler part-time çalışma ve özel istihdam büroları aracılığıyla çalıştırma gibi modern uygulamaları gitgide daha da yaygın kullanmaya başlayacaklar. 'Esnek Güvence' (Flexicurity -istihdam esnekliği ve gelir güvencesi arasında kurulan çarpıcı denge) Avrupa işgücü piyasasının gelecekte dinamikleşmesi ve öyle kalması için tek etkili çözüm olarak görülüyor. Bu çözümün istihdam piyasasının taleplerini karşılamak için çalışanların vasıflarını sürekli güncellemelerini sağlayacağı da öngörülüyor.