Çalışan annelerin çocuklarının akademik ve davranışsal anlamda çalışmayan annelerin çocuklarına kıyasla farklılık göstermedikleri belirlendi.

Minnesota'daki Macalester College'da yapılan bir çalışmaya göre çocuklar 3 yaşına gelmeden annenin iş hayatına geri dönmesi çocukların gelişiminde bir fark ve ya risk yaratmıyor.

Psikologlara göre hem kariyerini hem de aile hayatını bir arada yürütebilen annelerin çocuklarının gelişimlerinde herhangi bir aksaklık olduğuna dair hiçbir bulgu yok. Dolayısıyla çalışmak isteyen veya zorunda olan annelerin bu konuda endişe etmeleri gerekmiyor.

50 yıllık birçok çeşitli araştırmanın verilerine dayanılarak ortaya konan ve Psikoloji Bülteni'nde yer alan rapora göre tek ebeveynli, düşük gelirli ailelerden gelen, çalışan annelere sahip gençler sanılanın aksine çoğunlukla diğer akranlarından daha iyi performans gösteriyorlar.

;