'Yazılım Hırsızlığıyla Savaş Federasyonu (FAST)' tarafından yayınlanan bir rapora göre büro çalışanlarının dörtte üçünden fazlası iş yerlerindeki yolsuzlukları görmezden geliyor ve bildirmekten kaçınıyor.

Ankete katılanların %71'i, işverenin yasa dışı yazılım kullanımıyla ilgili bir politikası olduğunu bildiği halde aynı grubun %76'sı kötüye kullanımı bildirmediklerini belirtiyor! Çalışanların %13'ü işlerini kaybetmemek için illegal davranışları bildirmediklerini ifade ediyor; %22'si bir muhbir olarak

tanınmak istemediklerini ve %46'sı ise sadece aldırmadıklarını belirtiyor.

Kötüye kullanımı bildiren %24'ün yarısı, bildirimde bulunmalarının gerekçesi olarak 'iyi uygulamalara' olan inançlarını gösterirken diğer %31, yasal sınırlar içinde olmanın doğru olduğunu düşünüyor. FAST'ın genel danışmanı Julian Heathcote Hobbins, 'Eğer bir 'çalışan' iseniz muhbir olarak korunursunuz. İşyerinizde önceden yolsuzluk yapıldığına, yapılmakta olduğuna ya da gelecekte yapılacağına inanıyorsanız; doğru bilgileri (yeterli bilgilendirme içeren), doğru kişilere ve doğru şekilde (korunan bilgilendirme şeklinde) ilettiğinizde korunursunuz.

Bu araştırmanın ortaya koyduğu, yalnızca ekonomik başarılarımıza katkıda bulunan ve istihdam sağlayan yazılım sektörü için değil, müzik, sinema ve oyun gibi diğer içerik güdümlü sektörler için de oldukça can sıkıcı bir görüntüdür. İş yerinde doğru davranışlarda bulunmakla ilgili hakları konusunda çalışanların tamamen bilgisiz olmaları bir yana, bu araştırma çalışanların 'bize ne, aldırmıyoruz' şeklindeki kaygı uyandırıcı bir mesajını da iletiyor' dedi.