Randstad Workmonitor araştırmasının sonuçlarına göre ankete katılan 29 ülkenin neredeyse tümünde işgücü popülasyonun %50'sinden fazlası Facebook, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya websitelerine üye. Sosyal medya kullanım oranı başta Şili (%92), Çin (%90), Hindistan (%90) ve Türkiye (%86) olmak üzere özellikle genç işgücü nüfusu fazla olan ülkelerde çok yüksek. 2011 yılının ilk çeyreğinde yapılan araştırmanın bir başka sonucu ise Türkiye'deki katılımcıların %64'ünün sosyal medya sitelerinde son bir ay içerisinde bilgilerini güncelledikleri yönünde. Yani Türkiye hem kullanım oranı hem de kullanım sıklığı açısından sosyal medyada birçok ülkeden daha aktif..

Dünya genelinde çalışanlar sosyal medyayı genellikle kişisel sebepler için kullandıklarını belirtirken sadece Hindistan'da sosyal medya daha çok iş amaçlı kullanılıyor. Hindistan'da sosyal medyayı iş amaçlı kullandığını belirtenlerin oranı %78 iken Türkiye'de bu oran sadece %33.

Çalışanların sosyal medyanın iş bulma konusunda yardımcı olduğuna inanma oranları ise Çin (%83), Hindistan (%82), Türkiye (%74) ve Şili (%73) olmak üzere yine genç işgücü nüfusunun fazla olduğu ülkelerde yüksek. Türkiye dahil olmak üzere bu ülkelerde çalışanlar çoğunlukla sosyal medyanın şirketlerin kurum kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak için iyi bir ortam olduğunu düşünüyorlar. Türkiye'de çalışanların %75'i bu şekilde düşünürken, sadece %66'sı aynı şekilde işverenlerin kendi profillerini inceleyip kendileri hakkında fikir sahibi olabileceklerinin farkında.

Randstad Workmonitor araştırmasının her çeyrekte karşılaştırılan iş memnuniyeti ve çalışan motivasyonu endekslerine göre ise iş memnuniyeti bütün ülkelerde bir önceki çeyreğe göre önemli bir değişilik göstermemişken, çalışan motivasyonu İtalya'da artarak 29 ülke arasında en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Buna karşılık İskandinav ülkeleri ve Türkiye'de ise çalışan motivasyonu bütün ülkelere kıyasla en düşük konumda. İskandinav ülkerinde ve Türkiye'de paralel bir şekilde işgücü hareketliliği artmış durumda.

Randstad Türkiye Genel Müdürü Altuğ Yaka Türkiye'deki motivasyon düşüklüğünün en önemli sebeplerinden birinin genellikle senenin ilk aylarında yapılan performans değerlendirmelerinde çalışan beklentilerinin cevapsız kalması olduğunu söylüyor. Aynı şekilde perfomans değerlendirmelerinden hemen önceki aylarda da beklentiyle beraber motivasyon artışı yaşandığının altını çizen Yaka, işgücü hareketliliğinin de bunun doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor. Ayrıca geçen senenin ekonomik krizinden başarılı bir şekilde çıkan Türkiye'nin birçok yabancı yatırımcının ilgi odağı olduğu ve bunun da yeni istihdam olanakları yarattığını belirten Yaka, yeni istihdam olanaklarının da işgücü hareketliliğini tetiklediğini söylüyor. Yetenekler daha iyi pozisyonlara doğru kayarken onların eski pozisyonlarının da başka kişilerce doldurmasıyla şu anda Türkiye'de bir döngü yaşandığını belirtiyor. Çalışan motivasyonu endeksinin çalışanların terfi almaya dair beklentileriyle orantılı olduğunu söyleyen Yaka, bu döngüden dolayı yeni iş değiştirmiş çalışanların terfi beklentisi taşımadıklarını ve bunun da endekse yansıdığını belirtti.