Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, işsizliğin, Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerde gelecek dönemde en büyük sorun olacağını bildirdi.

Zachau, Orta Doğu Ekonomi Derneğinin, İTÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bahar/yaz konferansı kapsamında düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, son birkaç yılda ve özellikle krizle birlikte borçların özel sektörden kamuya doğru ciddi bir kayma gösterdiğini söyledi.

Özellikle G7 ülkelerinde gözlenen bu durum nedeniyle 20 yıl boyunca GSYİH'nin yüzde 9'u oranında kesintinin gerekli olduğunu, kısa vadede bunun bazı zorluklar yaratacağını kaydeden Zachau, "Ancak uzun vadede tüm ekonomiler bundan kazançlı çıkacaktır. Orta Doğu ve Türkiye'den gözlemciler olarak bu gelişmiş ülkelerde gerekli önlemlerin alınması için dua etmeliyiz" dedi.

Zachau, Türkiye ekonomisinde kriz döneminde yaşanan küçülmede uluslararası para akışlarının zayıflamasından çok bankaların kredileri azaltmasının etkili olduğunu, kredilerin hala kriz öncesi dönemdeki seviyeye ulaşmadığını belirtti.

Krizin olumsuz bir etkisinin de dünya ekonomisiyle daha fazla entegre olan ülkelerin daha fazla etkilenmesi olduğunu ifade eden Zachau, sınırları kapatmanın daha iyi olacağı görüşleri ve uluslararası ticarete daha mesafeli bir yaklaşımın da gözlenir hale geldiğini söyledi.

Kredi piyasalarında daha uzun süre kısıtlamaların olmasının gelecek döneme ilişkin riskler arasında önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Zachau, politika önceliklerine ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

"İşsizlik, Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerde en büyük sorun olacak. Bu konuda Türkiye için en önemli reform alanlarından biri, istihdam piyasalarının esnekleştirilmesi olacaktır. Bu da mucize bir çözüm olmayacaktır, ama sorunun çözümüne önemli bir katkı yapacaktır. Mali yönetim de diğer bir politika önceliği olmalıdır. Türkiye'nin kendi mali kuralını oluşturmasını memnuniyetle karşıladık. Mali kuralı destekliyor ve uygulanmasını umuyoruz."

;