Randstad’ın global olarak her çeyrek gerçekleştirdiği Workmonitor araştırması, bu dönem iş yerlerindeki kadın-erkek çalışan tercihlerini araştırdı. Araştırma global olarak erkek çalışanların yöneticilik pozisyonları için daha çok desteklendiğini, ancak çalışanların cinsiyet eşitliği olan takımlarda çalışmayı tercih ettiği ortaya koydu.

Araştırmaya göre, global olarak şirketlerde kadın erkek ayrımı yapılmadığı, terfi durumlarının farklı olmadığı görülüyor. Organizasyonların içinde kadın erkek ayrımı yapılmadığı %81 oranında destek görürken , %70’i ise kadın ve erkek çalışanların eşit oranda desteklendiğini düşünüyor.

Yine de cinsiyet konusunda hala önyargı var; %70 oran ile aynı işe başvuran kişilerden erkeklerin kadınlardan daha çok tercih edildiği düşünülüyor.

Kadın/Erkek Yönetici Tercihi

Tercih sorulunca, erkek çalışanların %71’i erkek yönetici tercih ederken, gerçekte %79’u erkek yöneticiyle çalışıyor. Şaşırtıcı olan, cevaplayan kadın çalışanların %58’i erkek yönetici tercih ediyor ve %55’i halihazırda erkek yöneticiyle çalışıyor.

Bu sonuçlar, Randstad’ın aynı konuyu içeren Work Monitor 2013 yılı araştırmasına kıyasla önemli farklar gösteriyor.

 

Erkek Yönetici Tercihi ;

Kadın Yönetici Tercihi

Belirtilmemiş

Katılımcılar ;

2016

2013

2016

2103

2016

2013

Erkek ;

%71

%47

%29

%38

-

%15

Kadın ;

%58

%43

%42

%35

-

%22

Erkek çalışanların erkek yönetici tercih oranları Japonya’da en yüksek olup %91’dir, Japonya’yı Yunanistan ve Malezya %83 ile takip ediyor. Kadın çalışanların erkek yönetici tercih oranları ise en yüksek Yunanistan’da olup, oranı %77. Bunu Hong Kong %75, Singapur ise %72 ile takip ediyor. İlginçtir ki bu oranlar şu anda erkek yönetici ile çalışan erkek çalışanların sayısı ile doğru orantılı; örneğin Japonya’da erkek yönetici ile çalışanlar %93 iken Yunanistan’da erkek yöneticiye sahip olan kadın çalışanların oranı %72.

Şu anda erkek yöneticiye sahip olanların oranı Yunanistan’da en yüksek olup %77 iken Hollanda %76 oran ile onu takip ediyor.

Ödül ve Takım Ruhu

Aynı işte çalışan erkek ve kadınların %79’u eşit oranda ödüllendirildiğini düşünüyor.

Bu da 2013 yılındaki 1.çeyrek sonucuna göre (%73) algıda yükseliş olduğunu gösteriyor.

Ekip yönetiminde, ankete katılanların %76’sı direk yöneticilerinin, takım ruhu konusunda önemli rol oynadıklarını söylüyor ve %73’ü kendi yöneticilerinin şirket kültürünü desteklediklerini düşünüyor. Randstad’ın İnsan Kaynakları Direktörü Tony Hopmans; Şirket kültürünün ve şirkete güveninin takım ruhuna bağlı olduğunu dile getirirken, şirket kültürünün temelinde güven olduğunu, takım ile yönetici arasında güven olması gerektiğini, güvenin yalnızca takım ruhunu değil, şirkete bağlılığı ve üretimi desteklediğini söylüyor.

Çeşitlilik

Takımdaki cinsiyet çeşitliliği takdir edilirken, çalışanların %87’si cinsiyet çeşitliliği olan takımda çalışmak istediğini belirtiyor. Hatta cinsiyet çeşitliliği olan takımların daha iyi sonuçlar aldığı %84 oranında görülüyor. Ankete katılanların %36’sı, cinsiyet çeşitliliğinin sağlanması için pozitif ayrımcılık yapılmasının iyi olduğunu düşünüyor.

Randstad Workmonitor Araştırması hakkında

Workmonitor raporu araştırması, 2003 yılında Hollanda’da başlamış, Almanya ile devam etmiştir ve şu anda 34 ülkeyi kapsamaktadır. Araştırma Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika’da yürütülmektedir. Yılda 4 kere yayınlanan araştırma raporu, yerel ve global istihdam piyasalarına dair hareketlilik (mobility) trendlerini sunmaktadır.

Araştırma, 18-65 yaş aralığındaki, haftada en az 24 saat çalışan kişilerle yapılmaktadır. Araştırmaya, her ülke için minimum 400 kişi katılmaktadır. Bu raporun araştırması 13-29 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.