Avrupa'daki iş pazarlarında esneklik ve güvenliğin dengesini sağlamak, katılım oranlarını güçlendirebilir ve iş alanları yaratabilir.

Bu ifade, Avrupa Parlamentosu'nun yeni taslak raporunu memnuniyetle karşılayan Avrupa Özel İstihdam Acenteleri Konfederasyonu (Eurociett) yöneticisi Denis Pennel'e aittir.

Yeni Beceriler ve İşler Amiral Gemisi İnisiyatifi Avrupa Birliği dokümanına göre, iş gücünü daha kapsamlı hale getirmek amacıyla esnek-güvenlik düzenlemeleri üye devletler tarafından güçlendirilmelidir.

Denis Pennel, acente çalışmaları sektörünün 'insanları işe yerleştirip aynı zamanda da iş piyasasında hareket edebilmelerini sağlamak için onların becerilerini güçlendirerek', esnek ve güvenli istihdam alanında 'mükemmel bir rol modeli' oluşturduğunu belirtti.

Pennel, bölgede istihdamın büyümesini güvenceye almak için sözleşme düzenlemelerinde farklılık olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yeni Eurocitt rakamları, Avrupa acente çalışmaları sektöründe yıllar boyunca görülen büyümede 2011 Ocak ayı içinde yüzde 25.2'lik bir sıçrama olduğunu sergilemektedir. 2011 Ocak ayı, sektörün sürekli genişlemesinin art arda gelen onuncu dönemine de işaret ediyor.

Sözü edilen yıl içinde Almanya, İtalya ve Fransa'da özellikle güçlü etkinlik düzeyleri saptanmış bulunmaktadır.