Yeni bir araştırmaya göre işlerini kaybeden bireyler genç yaşta hayatlarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalıyor.

McGill Sosyoloji Profesörü Eran Shor'un gerçekleştirdiği araştırmaya göre işsiz kalan kişilerin çalışanlara kıyasla erken yaşta hayatlarını kaybetme riski %63 daha fazla. Shor'un araştırması son 40 yıl içinde, 15 gelişmiş ülkede yaşamış olan 20 milyon kişinin hayatlarının incelenmesine dayanıyor. Rapora göre işsizlik ve ölüm arasındaki korelasyon 15 ülkede de aynı oranlarda seyrediyor.

Shor bu korelasyonun büyük ihtimalle işsizliğin neden olduğu sosyo-ekonomik statü düşüşünden kaynaklandığını söylüyor. Sosyo-ekonomik statünün düşmesi, strese ve daha sağlıksız bir yaşama yol açarken işsiz bireyler sağlık hizmetlerinden de daha az faydalanabiliyorlar. Bu kısır döngü ise daha kalitesiz bir yaşama ve nihayetinde erken ölüme neden olabiliyor.