İşverenlerin üçte ikisi doğum izninden sonra annelerin işlerine geri döneceklerini düşünmüyor.

Yayınlanan bir araştırmaya göre işverenlerin yaklaşık üçte ikisi (%64'ü) doğum izninden sonra kadın çalışanların işlerine geri dönmelerini beklemiyor; bunların %47'si bu inançlarının 'önceki deneyimlerine' dayandığını söylüyorlar.

Anketi yanıtlayanlara, doğum izninden dönen anneler için bir 'işe dönüş politikaları' olup olmadığı soruldu ve işverenlerin beşte ikisi (%41'i) 'evet' yanıtını verdiler.

'Çalışanlarınızdan biri doğum iznine çıktığında, onun izin sürecinin sonunda işe dönmesini ister misiniz?' şeklindeki soruyu işverenlerin %16'sı 'hayır' diye yanıtladı. Bunlardan daha sonra kararlarını açıklamaları istendi ve %38'i çalışanın işe döndüğünde 'konsantrasyon düzeyinin düşük olduğuna' inandıklarını söylediler.

Anketi yanıtlayan ve çalışanların doğum izninden sonra işe dönmelerini istemediklerini söyleyenlerin yaklaşık dörtte biri (%23), bu elemanlarda yeni işe alınanlara oranla heyecan eksikliği olduğunu iddia ettiler.

Araştırmaya göre kadın işverenler çalışanların doğum izninden sonra işe geri dönmeleri konusunda daha umutlu; yalnızca %18'inin doğum izninden sonra çalışanın işe döneceği yönünde beklentisi yok.