İzmir'de akademisyenlerin ve özel sektörün katılımıyla, bölgesel iş gücü dökümü çıkartılması için çalışmalara başlandı. Türkiye ortalamasının üstünde bir işsizliğin yaşandığı İzmir'de soruna yönelik olarak öncelikle "hangi sektörlerde nitelikli eleman ihtiyacı var" sorusunun yanıtı aranıyor olacak.Geçtiğimiz günlerde İzmir Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen "İzmir'de İstihdam Sorunu ve İşsizliğe Çözüm Arayışları" konulu konferansta; öğretim üyeleri, bürokratlar, işadamları, işçi ve işveren sendikası temsilcileri işsizlikle mücadele için birlikte çıkış yolu aradılar.

Öncelikle işgücü yapısını ve hangi sektörlerde eleman açığı olduğunu görmeleri gerektiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, bunun için bir yandan istihdam sağlayacak sektörlere yatırım yapılması gerektiğinden, diğer yandan da gençlerin kendilerini sadece çalışan değil aynı zamanda birer girişimci olarak görmelerinin öneminden bahsetti.

Konuyla ilgili olarak çözüm için tespit edilen bazı başlık ve öneriler ise şunlar oldu: Piyasanın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim programları düzenlenmeli, önümüzdeki dönemde yıldızı parlayacak finansal mühendislik, genetik mühendisliği gibi meslekler belirlenerek ilgili meslek gruplarına yönelik nitelikli eleman yetiştirecek programlar hazırlanmalı, istihdam garantili özel projeler geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı, katma değeri yüksek teknolojilerin üretildiği Silikon Vadisi benzeri bir bilişim vadisi projesi hayata geçirilmeli...