AB bölgesinde 15-64 yaş aralığındaki kadınların istihdam oranına ilişkin istatistiklere göre, Türkiye, 31 ülke arasında yüzde 25,5 ile en son sırada yer alıyor.

;

Çalışan nüfusun yüzde 72'sini oluşturan erkek nüfusunun yüzde 64'ü yevmiyeli veya ücretli, yüzde 52'si hizmetler sektöründe istihdam edilirken, çalışan kesimin sadece yüzde 28'lik kısmını oluşturan kadın nüfusunun yüzde 52'si ücretli ve yevmiyeli olarak çalışıyor. Erkek nüfusundan farklı olarak kadınlar, tarım ve hizmetler sektöründe neredeyse eşit dağılım gösteriyor.

Kadınların işgücüne katılımının arttığı dönemlerin ilkbahar ve yaz aylarına geldiğini gösteren analizler, Türkiye'de kadınların mevsimsel işçi olarak faaliyet gösterdiğine işaret ediyor. Analize göre, her ne kadar son dönemlerde kadının işgücüne katılmasında bir artış gözlenmiş olsa da, bu oran gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelere göre oldukça düşük düzeyde bulunuyor.

AB bölgesinde 15-64 yaş aralığı kadın istihdam istatistikleri incelendiğinde; 2009 yılının üçüncü çeyreğine göre İzlanda yüzde 77,9 ile kadın istihdamında birinci sırada yer alırken, onu yüzde 74,1 ile Norveç ve yüzde 73,7 ile Danimarka izliyor. Türkiye ise Avrupa bölgesinde yer alan 31 ülke sıralamasında yüzde 25,5 ile en son sırada yer alıyor. TÜİK'in açıkladığı son rakamlar da mevcut istatistiğin değişmediği görüşünü destekliyor.

Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranının düşüklüğünde aile nedenleri ve iş hayatının kadına bakış açısının yanı sıra eğitim yetersizliği ve kırsal kesimden kente göç de rol oynuyor.

;