Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Hanehalkı İşgücü Araştırması 2009 yılı sonuçlarına göre kadınlar geçtiğimiz yıl erkeklere kıyasla işgücüne daha fazla oranda katılım sağladılar.

İşsizlik oranının yüzde 14 olduğu Türkiye'de, 2009 yılında erkeklerin iş gücüne katılma oranı 2008'e oranla 0,4 puan artarken; kadınlarda ise 1,5 oranında yükseldi. Bu sonuçlara göre Türkiye genelinde kadınların çalışma oranı yüzde 26'ya çıkarken, erkeklerinki ise yüzde 70,5 olarak gerçekleşti.

Kadınlar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 48 ile iş gücüne en yoğun katılımı sağlarken İstanbul'da yüzde 19,9'la en yoğun işsizliği yaşadılar.

Erkek çalışanlar ise yüzde 74,3 ile en fazla istihdam olanağını Akdeniz Bölgesi'nde bulurken, iş gücüne en az katılım yüzde 18,4 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti...