İstihdam edilen işçilerden yarısının kayıtdışı olduğu Türkiye'de, kadınlar en çok tarım sektöründe kayıtdışı olarak çalışıyor.

Kayıtdışılığın yüzde 87 olduğu tarım sektöründe, toplam 5 milyon 754 bin kişi çalışıyor. İstihdam edilen erkeklerin yüzde 40'ı, kadınların ise yüzde 60'ının kayıtdışı çalıştıyor. Kayıtdışı çalışan toplam 3 milyon 739 bin kadının yüzde 58'i ücretsiz aile işçisi.

Aile bireylerinin beraber işlettiği tarımsal işyerlerinde kadınların 2 milyon 179 bini ücret almadan çalışıyor. Kadınlardan 855 bini ücretli ve yevmiyeli, 684 bini kendi hesabına çalışırken, 21 bini ise işverenlerden oluşuyor.

Erkeklerin en fazla kayıtdışı çalıştıkları alan ise 2 milyon 757 bin kişiyle ücretli ve yevmiyeli çalışma grubu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos-Eylül-Ekim 2009 aylarını kapsayan dönemde gerçekleştirdiği "Hanehalkı İşgücü Araştırması"'nın eylül ayı sonuçlarına göre ülkemizde toplam istihdamın 10 milyon 25 bini kayıtdışı çalışıyor.