Eurociett ve Randstad Holding Halkla İlişkiler Grup Başkanı Annemarie Muntz özellikle ekonomik kriz dönemlerinde işsizliğe son vermek için Randstad olarak birçok resmi kurum ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Muntz bu sayede işini kaybedenlerin geçici işlere yerleştirilerek; hem işsiz kalmadıklarını hem de sosyal anlamda bir kayba uğramadıklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin 2010 yılını "sosyal dışlanma ve yoksullukla savaşma yılı" olarak ilan etmesiyle beraber, Avrupa Birliği olabildiğince çok insanın yeniden bir işe sahip olması için hem hükümetlerle hem de istihdam firmaları ile ortak çalışmaya başladı. İşsizlik nedeni ile toplumdan dışlanmamaları için geçici işte çalıştırılanlar, bu sayede özel ve sosyal hayatlarını da korumuş oluyorlar.

İşsizliğe çözüm konusunda Avrupa Birliği'ne yardımcı olmak için üç farklı yöntem uyguladıklarını belirten Randstad Holding Halkla İlişkiler Grup Müdürü Muntz; verilecek eğitimlerle kişilerin geliştirilebileceğini, departmanlar arası ve sektörler arası geçişlerin de böylece kolaylaştırılabileceğini dile getirdi. Muntz bu yöntemlerle iş ve işçi bulma kurumları ile birlikte çalışarak farklı sektörler için uygun adaylar bulabildiklerini ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirtti. Bu çalışmalarla farklı sektörde çalışan insanlar sektör değiştirerek işsiz kalmıyor. Bir süre sonra da uzun süreli çalışabilecekleri iş yerlerine geçiş yapabiliyor. Örneğin Belçika'da geçici işte çalışanların yüzde 65'i daha sonra uzun süreli işlere yerleştirildi.

Avrupa komisyonu "Yeni İşlere Yeni Yetenekler" olarak başlattığı bu uygulama ile işçileri sektörle ilgili eğiterek kendini köşeye sıkışmış düşünen işsizler için yeni iş olanakları yaratıyor. Verilen eğitim programları ile işçiler farklı pazarların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Birçok Avrupa ülkesi sosyal dışlanmayı azaltmak için hükümet ve özel servislerle birlikte çalışarak işçileri eğitiyor ve onlara yeni beceriler kazandırıyor.