Haziran 2008-Haziran 2009 tarih aralığı baz alınarak Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen ve 1.686 işletmenin katıldığı araştırmaya; Bulgaristan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Romanya ve Türkiye katıldı. Anket sonuçlarına göre krizden en çok etkilenenler Türk işletmeleri oldu. Türkiye'yi iflas ve kapanmalarda 4.9 ile Romanya izledi.

Türkiye'den toplam 514 işyerinin katıldığı ankette katılımcıların yüzde 25'i küçük, yüzde 42'si orta ve yüzde 33'ü ise 100 kişiden fazla çalışanı bulunan büyük ölçekli şirketler. Araştırmaya katılan işyerlerinin yüzde 70'i krizin en önemli etkisinin talep düşüklüğü olduğunu belirtti.

Anket sonuçlarını etkileyen en önemli neden olarak; ankete Türkiye'den perakende gibi sektörler yerine sadece üretim yapan firmaların katılması gösterildi.

Bünyesinde nitelikli işgücü barındıran genç işletmelerin krizle birlikte satışlarında düşüşler yaşadığının ortaya çıktığı anket sonuçlarında, geleceğe en olumlu bakan firmaların da yine Türk firmaları olduğu belirtildi.