“Hatalı işe alımların yol açtığı zaman kayıpları ve buna bağlı maliyetler artık şirketler için katlanılamaz boyutlara ulaştı, bu sebeple olası hatalı işe alımların minimize edilmesi için özel yöntemlerin kullanılması gerektiği hissediliyor” diyen Randstad Şube Direktörü Sinan Pekşen, profesyonellerin her zamankinden daha yetkin, daha vizyoner, inovatif ve bilgili olmak zorunda olduğunu belirtiyor.

Pekşen’e göre, adayların değerlendirme süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için mülakatların verilere dayalı olması gerek. Bu nedenle ilk görüş- melerin karar vermeye değil, bilgi toplamaya yönelik yapılması gerektiğini söyleyen Pekşen, “İkinci, hatta üçüncü görüş- meler mümkünse farklı gö- rüşmecilerle yapılmalı ve son olarak toplanan veriler topluca ilgili görüşmecilerin tümü tarafından değerlendirilmeli. Ayrıca unutulmamalıdır ki farklı pozisyonlar için farklı işe alım süreçleri kullanılmalı, şirketler ihtiyaç duyacağı her türlü farklı yöntemi uygulayabileceği esnek yapıya sahip olmalı” diyor.

UZUN SÜREÇ OLUMLU OLABİLİR

Sadece şimdiki değil şirketin gelecekteki ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verebilecek en uygun adayın belirlenebilmesi amacıyla bu süreçler uzun sürü- yor. Pekşen’e göre, şirketler için süreç- lerin uzaması sadece sonucu bakımından avantaj sağlayabilir. Hızlı ama üstünkörü yapılmış bir işe alı- mın başarısızlıkla sonuçlanacak nihai maliyeti, daha uzun süren ama verimli bir işe alım sürecinin maliyetinden kat be kat fazla olacaktır. Ancak öte yandan işe alım süreçlerinin beklentilerin ötesinde uzaması yetkin ve kalite bir adayın başka bir iş fırsatını değerlendirmesi gibi bir olasılı- ğı da barındırıyor.

“Genel olarak aday tarafında işe alım süreçlerinin uzun olması gözle görünür bir avantaj yaratmıyor” diyen Pekşen, diğer taraftan bu süreçlerin adayın da firma hakkında daha detaylı ve önemli bilgiler edinmesine olanak sağladığını söylü- yor. Geçecek sürede aday olası yeni firması ve iş tanımı hakkında, kendinden beklentilerin gerçekçiliği konularında veya iş ortamının beklentilerini ne ölçüde karşılayabileceği gibi önemli ayrıntılar hakkında farklı bakış açıları edinebilecek zamanı kendisine tanımış olabilir. ;

ㅤ
ㅤ