İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre iş güvencesinin kişilerin bireysel mutluluklarındaki en önemli faktörlerden biri olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya katılanların %88'i iş güvencesinin mutluluklarında aileleri ve sağlık durumları kadar önemli bir faktör olduğunu belirtti. Ayrıca katılımcıların yüksek maaş, daha iyi yan haklar veya terfi almak yerine mutluluk faktörü olarak iş güvencesini tercih etmeleri dikkat çekti. Uzmanlar ekonomik krizin kişilerin üzerinde böyle bir etki yaratmış olabileceğini öne sürüyorlar.