2010'un üçüncü çeyreğinde yapılan Randstad Workmonitor araştırmasına göre bütün dünyada çalışanlar kariyerlerini geliştirmek için kişisel insiyatif kullanmaları gerektiğine inanıyorlar. Ancak işverenlerin de çalışanlarının kariyerlerini geliştirmelerine katkıda bulunması bir zorunluluk olarak görüyorlar. Çalışanlara göre işverenlerin sadece %60'ı çalışanlarına kariyer gelişmesinde destek oluyor ve araştırma sonuçlarına göre Batı ülkeleri bu konuda daha çok çaba gösteriyor.

Türkiye'deki sonuçlara göre çalışanların sadece %44'ü bugüne dek çalıştıkları şirketlerde mesleki eğitimler almış. Bu oran İspanya gibi diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla oldukça düşük. Halbuki Türk çalışanların %97'si bütün kariyerleri süresince kendilerini geliştirmeye devam etmek istiyor ve %96'sı işverenlerinin kendilerini bu konuda desteklemelerinin zorunlu olduğunu düşünüyor. Türklerin yine %96'sı kişisel gelişimi hem iş hayatınlarındaki hem de özel hayatlarında gelişmelerin bir bütünü olarak tanımlıyor.

Kriz döneminde kariyer anlamında beklenenden daha hızlı ilerlediğini ve geliştiğini belirten çalışan oranı Hindistan, Çin, Meksika ve Arjantin gibi gelişmekte olan ülkelerde %60-70'leri bulurken Türkiye'de ise %46. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Randstad Türkiye Genel Müdürü Altuğ Yaka "Ekonomik krizin bütün dünyada piyasalar üstünde birçok negatif etkisi oldu. Ancak görünen o ki ekonomik kriz bazı çalışanlar için olumlu bir etki de yaratmış. Çalışanların bir kısmı ekonomik kriz nedeniyle daha çok, daha hızlı ve daha değişik alanlarda çalıştıklarını ve bu nedenle beklenenden daha hızlı şekilde kariyerlerinde ilerlediklerini ve yeteneklerini geliştirdiklerini söylüyorlar." dedi.

İşgücü hareketliliği, çalışan tatmini ve kişisel motivasyon değerlendirmelerinde global ekonomik iyileşmenin çalışanların kendilerine güvenlerini arttırdığı ortaya çıkıyor. Ancak çalışanların işlerini kaybetme korkusu azalmış değil. 2010'un 3. çeyreğinde Türkiye'de 2. çeyreğe oranla çalışan tatmini arttığı gibi işgücü hareketliliği de artmış durumda. Türkiye İsveç, Japonya, İsviçre ve İspanya ile birlikte 26 ülke arasında işgücü hareketliliğinin arttığı 5 ülkeden biri. Bunu da ekonominin gelişmesine ve iyileşmesine bağlamak mümkün.

;