Bu rapor, İstanbul bölgesinde İK ve işe alım uygulamalarını etkileyen çeşitli eğilimler ve gelişmeler hakkında bilgiler sunmaktadır.Rapor özellikle, insan kaynakları stratejisi, işe alım uygulamaları ve yeteneklerin elde tutulması konularını içerir.Rapor, İstanbul bölgesindeki çeşitli sektörlerde çalışan 126 karar alıcı ve İK yöneticisinin Mart-Mayıs 2018 döneminde katıldıkları anket sonuçlarına göre hazırlanmıştır.

 Rapora ulaşmak için tıklayınız.