Toplam 61 ülkede gerçekleştirilen ve 1.865 kuruluşun katıldığı 2009 Bilgi Güvenliği Anketi sonuçlarına göre şirketlerin 3/4'ü, eski elemanlarının şirkete zarar verebileceği korkusunu taşıyor. 6. sırada yer alan Türkiye'de ise şirketlerin 1/3'i, işten ayrılan personelini güvellik anlamında şirkete tehdit olarak görüyor.

Ernst & Young tarafından gerçekleştirilen ankete göre; kriz nedeniyle yaşanan işten çıkartmalar sonucunda şirketlerin yüzde 35'i eski elemanların şirket hakkındaki bilgilerini, şirketi tehdit etmek için kullanabileceğini düşünüyor.Şirketler benzeri durumlarla karşılaşma ihtimallerine karşı güvenliklerini artırmak için bilgi teknolojilerine yatırım yapıyor. Yine anket sonuçlarına göre Türkiye dünyadaki diğer ülkelere göre bilgi teknolojilerine çok daha fazla yatırım yapıyor. Telekom, sigorta ve bankacılık ise bu alanda en çok yatırım yapan sektörler arasında geliyor.

Araştırmaya katılan şirketler arasında yer alan Türk şirketlerinin kritik bilgi varlıklarının envanterini oluşturup, sınıflandırma oranı yüzde 46 olurken, bu oran tüm dünyada yüzde 34 olarak ölçümlendi.