Uzmanlar işe alımlarda deneyim, eğitim ve becerilerden ziyade mülakat esnasındaki tutum ve davranışlara daha çok önem verilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Hızla değişen günümüz iş dünyasında işverenlerin artık 18 aydan sonrası için kesin tahminlerde bulunamayacağını göz önünde bulunduran uzmanlara göre bu belirsizliği telafi edebilecek adayların bulunması gerekiyor.

Peki böyle adaylar nasıl bulunur? Bu noktada mülakattaki tutum ve davranışlar diğer kişisel kalifikaasyonların önüne geçiyor. İnsan kaynakları birimleri artık adayları değerlendirirken herşeyden önce onların mülakatta mümkün potansiyel gelecekler kurgulayıp kurgulayamadıklarına ve her seçenekte kendilerini nasıl pozisyonlandırdıklarına bakmalılar. Ancak bu gelecekleri şekillendirebilecek, öngörüsü, analiz yeteneği, uyumluluk kapasitesi, enerjisi, tutkusu yüksek ve değişime açık adaylarla çalışmalılar.