Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre; tehlikeli madde ile iş yapan işyerleri artık sigorta yaptırmak zorunda.

"Tehlikeli maddeler için yaptırılacak sorumluluk sigortaları" altında uygulanmaya başlayacak olan kanuna göre "Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan kişi veya kuruluşlar ile birlikte; Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan kişi veya kuruluşlar" sigorta yaptırmak zorunda.

Yaptırılacak "Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası" ile bu işlerle uğraşan kişi ve işyerlerinden kaynaklı olarak meydana gelebilecek herhangi bir kazada hasara uğrayan 3. kişilerin ve işyerlerinin hasarı sigorta şirketi tarafından karşılayacak.

Sigorta yaptırmayan işyerleri ise ilgili mercilere bildirilecek. Bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde yaptırmamaları durumunda; önce faaliyetleri duldurulacak, daha sonra da izin ve ruhsatları iptal edilecek.