Doğu Avrupa'nın 6 ülkesinde Dünya Bankası'nın yaptırdığı araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de kadın yöneticiler krizle daha başarılı mücadele etti. Araştırma sonuçları; kadınların yöneticilik yaptığı şirketlerin performansının, erkek yöneticilere sahip şirketlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılan Türk işyerlerinin yüzde 15'i, Haziran 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında satışlarında artış yaşadığını belirtti. Bu firmalar arasında, kadınlar tarafından yönetilen şirketlerin erkekler tarafından yönetilenlerden hatırı sayılır biçimde fazla olduğunun altı çiziliyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de kriz döneminde patronu kadın olan işyerlerinin yüzde 37'si, erkek patronlu firmaların ise sadece yüzde 13'ü başarılı bir yönetim gösterdi.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise; Türkiye'deki firmaların yarısının gelecek 6 ay içinde satışlarında artış beklendiği...