Hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi'nin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Evlerde düzenli olarak çalışan hizmetçi, aşçı, şoför ve bebek bakıcısı gibi çalışanlar sigortalanacak. Bu çalışanların sigorta primlerini de devlet ödeyecek.

Hükümetin, işsizliğe karşı geliştirdiği Ulusal İstihdam Stratejisi'nin çerçevesini oluşturmaya başladı. Buna göre, istihdamını artırmak için evde düzenli olarak çalışan hizmetçi, bakıcı, aşçı ve şoför gibi ev işçileri, sigortalı sisteme geçirilecek. Ev işçilerinin sigorta priminin büyük bölümünü devlet karşılayacak. Esnek çalışma biçimi özendirilecek. Yasal güvenceleri bulunmayan part-time çalışanlara 'iş sözleşmesi' olanağı sunulacak.

Hükümet, özellikle esnek çalışma biçimini teşvik için part-time çalışma ilkelerini hukuksal statüye kavuşturacak. Böylece toplamda yaklaşık 4 milyon kişiye esnek çalışma seçeneği sunulmuş olacak. Buna göre, part-time iş sözleşmeleri yapılarak, çalışanların yasal hakları da güvence altına alınacak. Bunun ilk adımı Devlet Memurları Yasası'nda değişiklik yapan tasarıda atılmıştı. memurların, teknolojik gelişmelere uygun olarak evinde, ofisinde veya başka bir yerde çalışmasına olanak sağlanmıştı. Bu düzenleme, özel sektöre de uyarlanacak.

Hükümet, özel sektörün 'kalifiye eleman' ihtiyacını karşılamak için mesleki kurslara büyük önem verecek. 6 ay boyunca mesleki eğitimden geçirilecek kişilerin bu süre içinde masrafları ve sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu işçiler daha sonra özel sektörde istihdam edilecek. Bu yolla 2013'ten itibaren her yıl 400 bin kişiye kurs verilmesi planlanıyor. İşsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranı ise 2009'daki yüzde 13.6 seviyesinden 2023'te yüzde 25'e çıkarılacak.

;