Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında toplanan ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla istihdam zirvesine dönüşen EKK toplantısında Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) taslak metni tartışıldı. Taslağa göre öncelikli olarak kadın, genç ve özürlü istihdamı artırılacak.

UİS taslağında yer alan bazı hedefler ve düzenlemeler şöyle:

 • Kadınların işgücüne katılım oranı, 2009 yılındaki yüzde 26 düzeyinden, 2023 yılında yüzde 35'e çıkartılacak.
 • Genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranına yaklaştırılacak.
 • 55 bin özürlü 2 yılda işe girecek.
 • Kamu sektöründe, 34 bin 618 memur, kamu ve özel sektörde 20 bin 420 işçi olmak üzere toplam 55 bin 38 olan açık özürlü kontenjanının tamamı 2 yıl içinde doldurulacak.
 • Uzun süreli işsizlerin toplam işsizlere oranı, 2009 yılındaki yüzde 25.3'ten 2023'e kadar yüzde 20'ye indirilecek.
 • İl bazında işgücü piyasası ihtiyaç analizleri 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacak.
 • Yılda 400 bin kişi kursa gidecek.
 • 2013 yılından itibaren, her yıl 400 bin kişiye işgücü yetiştirme kursu sağlanacak.
 • İstihdam garantili kursların toplam içindeki payı 2013 yılında yüzde 50'ye çıkartılacak.
 • İşgücü yetiştirme kursunu başarı ile bitirenlerin işe yerleştirilme oranı 2015 yılına kadar yüzde 40'a çıkartılacak.
 • Hayatboyu öğrenmeye katılım oranı, 2023 yılında yüzde 8'e çıkarılacak.
 • Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesi 2012 yılı sonuna kadar oluşturulacak.
 • İŞKUR'un insan kaynakları, 2015 yılında 10 bin kişiye çıkarılacak.
 • İşgücü piyasası esnekleştirilecek.
 • İstihdam Mevzuatı Koruma Endeksi'nde, Türkiye'nin 3.46 olan endeks değeri, 2011'de 2.23 olan OECD ortalamasına getirilecek.
 • Türkiye'nin 0.64 olan İşçi İstihdam Etme Endeksi değeri, 2011'de OECD ortalaması olan 0.41 düzeyine çekilecek.
 • Belirli ve kismi süreli istihdam edilenlerin toplam istihdam içindeki oranı 2023'de AB ülkelerinin ortalama seviyesine getirilecek.