Y Kuşağı bu sene iş ortamında daha çok hayalkırıklığı yaşamaya başladı. Genç profesyönellerin üçte biri artık işverenlerine güvenmiyor. Yapılan araştırmalara göre işverenlerin performanlarına dair yaptıkları açıklamalara, 16-24 yaş arası çalışanların %32'si inanmıyor. Geçen sene bu oran %18'di. Y kuşağının bu denli güven kaybı yaşamasının ardında beklentilerinin veya taahhüt edilenlerin gerçekleşmemesi yatıyor.

Özellikle avukatlar işverenleri hakkında ciddi şüphelere sahipler. %37'si işverenlerine inanmıyor. %26'sı ise söylenenlerin bir kısmına inanıyor. Sadece %11'i işverenlerine tam anlamıyla güveniyor. İşverenlerine güvenmeyenlerin oranı insan kaynakları alanında %6, satış ve pazarlama alanında %23, üst ve orta düzey yöneticiler içinse %24.

Bu araştırma ekonomik krizin işgücü üzerindeki yıkıcı etkilerini göz önüne seriyor. Kriz süresince yaşanan iş kayıpları, ödeme aksamaları gibi olumsuz durumlar işveren çalışan ilişkilerini oldukça yıpratıyor. İşyerinde güven ortamı oluşmadan işverenler Y kuşağını firmalarına çekemeyecekleri gibi hali hazırdaki işgüçlerinden de verim ve sonuç alamayacaklardır. Şimdi kriz dönemi sona ererken yapılması gereken işveren çalışan ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi ve daha sağlam bir diyalog oluşturulması.

;