Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı istihdam paketine son şekli verildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek istihdam konusunun öncelikli konularının başında geldiğini belirtti. Çiçek, krizde tüm dünyada işsizlik artarken aldıkları önlemlerle Türkiye'deki artışın sınırlı kaldığını söyledi.

Uzun süredir üzerinde çalışılan istihdam paketine son şekli Bakanlar Kurulu'nda verildi. Hükümetin hayata geçireceği üçüncü istihdam paketi olan uygulamalarla işsizliğin tek haneye indirilmesi hedefleniyor.

İstihdam üzerindeki iş yükleri konusunda bazı indirimlerin yapıldığını, genç ve özürlü çalıştırmayı teşvik edici uygulamaların yürütüldüğünü ifade eden Çiçek, bir tarafta işsizler olmasına karşın bazı işverenlerin nitelikli eleman bulunamadığına dikkati çekti. Çiçek istihdam stratejisinin eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması ve istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi olmak üzere dört eksen üzerine inşa edildiğini belirtti.